Professionals

Verder komen in zeggenschap en meer kunnen met rechten? Dit vraagt om bewustwording, kennis en vaardigheden. Wat nodig is en wat werkt, hangt af van de rol die mensen vervullen en van de beweging in de organisatie. We verzorgen cursussen en workshops voor begeleiders, gedragsdeskundigen, coaches cliëntenraad cliëntenvertrouwenspersonen en andere zorgprofessionals, managers en teams. Zo rusten we professionals in verschillende functies toe voor cliëntgerichte ondersteuning. 

Aanbod Raad op Maat

Trainingen, workshops, lunch-webinars kunnen digitaal, op ons kantoor in Gouda of bij de opdrachtgever plaatsvinden. Door het bieden van company trainingen werken we op maat en denken we mee met de behoefte van de opdrachtgever over het programma, de werkwijze en het aantal dagdelen.    

Belangrijk in de trainingen is het uitwisselen van ervaringen en bespreken van casuïstiek met collega’s in het veld. Zo dragen we bij aan het verbreden, verdiepen, vergroten van de kennis over zeggenschap en medezeggenschap en daarmee het werkplezier!

Raad op Maat biedt aansluiting bij verschillende netwerken, heeft ervaring bij het organiseren van congressen en nog veel meer. Neem eens een kijkje bij de mogelijkheden en verschillende diensten. Door op de tegel van uw keuze te klikken vindt u meer informatie over het aanbod en ziet u ook de verschillende mogelijkheden voor deelname; incompany, digitaal op locatie.     


Vragen? 
Stel ze gerust voor een mail te sturen naar :

Email

Neem ook een kijkje in onze winkel voor een aanbod aan boeken, spellen en andere middelen. 

Trainingen en workshops 

NIEUW: STUDIEDAG WILSBEKWAAMHEID EN VERTEGENWOORDING

1 okt 2024. Hoe ver gaat de zeggenschap van de cliënt en wanneer is de vertegenwoordiger aan zet?
Lees meer

NIEUW: eendaagse training voor de cliëntenraden

Training evaluatie van de cliëntenraad
Lees meer

Nieuw: De coach en het informeren en  motiveren van teams bij medezeggenschap

Naast het coachen van de cliëntenraad is het belangrijk om kennis en ervaring over te dragen aan teams...
Lees meer

Nieuw: Het coachen van ervaringsdeskundigen

Van ervaringsdeskundigheid wordt steeds meer gebruik gemaakt in organisaties. Dat is een positieve ontwikkeling.
Lees meer

Training 'Wie beslist'?

Training over zeggenschap wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging.
Lees meer

Basistraining coach cliëntenraden

Het ondersteunen van een cliëntenraad is een professie.
Lees meer

Vervolgtraining voor coaches cliëntenraad

coaches/ondersteuners van cliëntenraden in de zorg voor mensen met...
Lees meer

Studiedag coach voor coaches 

De veranderende rol als coach voor de ervaren coaches. 
Lees meer

Train de trainer bij de workshop voor cliënten

‘Wegwijs in de Wet zorg en dwang (Wzd)
Lees meer

Training cliëntgericht schrijven

Cliënten hebben recht op goede informatie. Dit is van belang voor zeggenschap over het eigen leven...
Lees meer

Basistraining Vertrouwenspersoon Zorg

Ben jij de Vertrouwenspersoon Zorg die cliënten ondersteunt in het verwoorden van ...
Lees meer

Training De Wet zorg en dwang in de praktijk

De Wet zorg en dwang (Wzd) raakt de zeggenschap en het recht op vrijheid van cliënten.
Lees meer

Trainingen, leerwegen en workshops op maat

Heb je een speciale vraag voor een training of workshop bij jou op de locatie,...
Lees meer

Advies bij casuïstiek

Werkbegeleiding 
en coaching

RaadMaatjes

Advies

Vereenvoudigingen

Advies

Advies voor iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van cliënten.
Lees meer

Advies bij casuïstiek

Als je dreigt vast te lopen in een situatie met een cliënt, of onzeker bent over je aanpak kan het helpen om een onafhankelijke partij te betrekken.
Lees meer

Werkbegeleiding en coaching

Door werkbegeleiding en coaching geef je jezelf de kans om
Lees meer

RaadMaatjes

De RaadMaatjes zijn twee acteurs. Zij kunnen sketches laten zien over allerlei onderwerpen rond
Lees meer

Vereenvoudigingen

Raad op Maat maakt van een ingewikkelde tekst een voor cliënten
Lees meer

Lunch Webinar

Lunch Webinar Werkplan van de raad

Op maandag 23 september 2024 organiseert Raad op Maat een lunch Webinar over...
Lees meer

Lunch Webinar rechten van de raad en de evaluatie medezeggenschapsregeling

Op maandag 14 oktober 2024 organiseert Raad op Maat een lunch Webinar over ...
Lees meer

De taak van de cliëntenraad bij (de veranderingen in) de Wet zorg en dwang

Op dinsdag 5 november organiseert Raad op Maat een Lunch Webinar over...
Lees meer

Lunch Webinar: Huisregels waarom eigenlijk?

Op maandag 25 november organiseert Raad op Maat een lunch Webinar over ...
Lees meer