Elke cliënt heeft recht op zeggenschap ...

Als je in iets gelooft, kan je ver komen. Dan denk je in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. Elke cliënt kan zeggenschap hebben over zijn of haar leven. Dat vraagt om deskundigheid, creativiteit en doorzettingsvermogen. Dat vraagt om Raad op Maat. Cliënten zelf aan het stuur.


 • “Wie beslist?”

 • Hoe kan de cliëntenraad in onze organisatie
  beter tot zijn recht komen?

 • Hoe weet ik als cliënt of ik zelf
  mag beslissen of niet?

 • Welke hulpmiddelen kan ik gebruiken
  om de zeggenschap van de cliënt te vergroten?

 • Hoe vind ik als cliëntenvertrouwenspersoon
  de juiste basishouding voor mijn functie?