Laatste binnen gekomen berichten

Nieuwsbrief Medezeggenschap

Onze tweede nieuwsbrief staat online. We zijn opzoek naar inspirerende verhalen, voorbeelden van verschillende organisaties. Heb jij een mooi voorbeeld op het gebied van (mede)zeggenschap wat gedeeld mag worden. Stuur […]

Zojuist van de pers: Het Werkboek Wat spreken we af?

Dit is een hulpmiddel voor cliënten om met zijn of haar begeleider in gesprek te gaan.Er kunnen afspraken gemaakt worden over de zorg die de cliënt nodig heeft. Zorg waar […]

Handboek voor Cliëntenraden

Het Handboek voor het ondersteunen van cliëntenraden is geschreven voor coaches van raden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het coachen en ondersteunen van cliëntenraden is een […]

Wils(on)bekwaam totdat het tegendeel bewezen is

Uitgangspunt in de Nederlandse wetgeving is dat iedere volwassene wilsbekwaam is totdat het tegendeel bewezen is. Iedereen beslist zelf over het eigen leven. De wet omschrijft het als ‘in staat […]

Read More
Afhankelijk zijn om te participeren

Voorbeeld nummer 1…. Een tijd geleden had ik een overleg met enkele leden van het Rechtenteam op het kantoor van Raad op Maat. We zouden met z’n drieën een workshop […]

Read More
Afhankelijk zijn van je ouders, wie wil dat (nu niet)?

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is het al veel besproken devies van het Kabinet. En als uitgangspunt klinkt dat prima. Want wie wil er nu niet zelf doen wat hij of […]

Read More
Klagen doe je niet in een participatiesamenleving.

Klachtrecht en medezeggenschap in de Wmo 2015 Sinds 1995 heeft de cliënt het recht op klagen. De wetgever erkent daarmee de afhankelijke positie die de cliënt ten opzichte van de […]

Read More
WMO, WKKGZ, WLIZ, WVGGZ, WZ&D, PW, WGB&IT, JW, ZVW*

Nee er is niets mis met mijn toetsenbord. Dit zijn de wetsvoorstellen die op dit moment besproken worden en die de toekomst van de cliënt enorm gaan beïnvloeden. Alles gedreven […]

Read More
Raad op Maat webwinkel hulpmiddelen

Klik hier

Animatiefilm over het spel WEGWIJS

missie

Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
closearrow-circle-o-downmap-markerenvelopemobileellipsis-v linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram