Winkel

In onze winkel vind je producten die zeggenschap en rechten van cliënten ondersteunen. Hulpmiddelen, brochures en boeken voor cliënten en voor medewerkers. Maar ook spellen en dvd’s. Heb je vragen over producten? Neem dan contact met ons op.

Alle producten van Raad op Maat staan hieronder op een rij.

Je kunt ook meteen kiezen voor een van de volgende groepen producten:

“Wie beslist?”

“Wie beslist? is een boekje over besluiten nemen.
Want je neemt elke dag allerlei beslissingen.
Sommige beslissingen neem je zelf.
Andere beslissingen neem je samen.
Soms is het zo ingewikkeld dat anderen voor jou beslissen.

Bij dit boekje hoort de film “Wie beslist?”
Deze kun je zien als hier op klikt.

Het boekje en de film kunnen je helpen om te kijken naar besluiten die jij wilt nemen.
Over grote en over kleine dingen in jouw leven.

Voor begeleiders is er ook een boek over dit onderwerp.

Prijs:    9,95 In winkelmand

Aandachtskaartjes

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Een set van 4 kaartjes voor leden van cliëntenraden. Met deze kaartjes kunnen de leden van de raad in de vergadering aangeven als er te veel of te weinig gepraat wordt. Of als iemand iets wil zeggen. Maar ook als er te moeilijke taal gebruikt wordt. De kaartenset kan natuurlijk ook bij andere bijeenkomsten gebruikt worden.

Prijs:    5,95 In winkelmand

Adviesblok donkerblauw

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Op het formulier kan de achterban van de cliëntenraad een vraag stellen aan de raad. Het adviesblok heeft 50 formulieren.

Prijs:    6,95 In winkelmand

Adviesblok geel

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Op het formulier kan de cliëntenraad het advies aan de manager schrijven. Het adviesblok heeft 50 formulieren.

Prijs:    6,95 In winkelmand

Adviesblok lichtblauw

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Op het formulier kan de manager reageren op het advies van de cliëntenraad. Het adviesblok heeft 50 formulieren.

Prijs:    6,95 In winkelmand

Adviesblok oranje

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Op het formulier kan de cliëntenraad een vraag stellen aan de achterban. Het adviesblok heeft 50 formulieren.

Prijs:    6,95 In winkelmand

Adviesblok roze

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Op het formulier kan de manager advies vragen aan de cliëntenraad. Het adviesblok heeft 50 formulieren.

Prijs:    6,95 In winkelmand

Adviesblokken

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Dit zijn 5 adviesblokken van ieder 50 formulieren. De formulieren helpen bij het advieswerk van de raad.

 • Oranje: de raad stelt een vraag aan de achterban.
 • Donkerblauw: de achterban stelt een vraag aan de raad.
 • Roze: de manager stelt een adviesvraag aan de raad.
 • Geel: de cliëntenraad geeft het advies aan de manager.
 • Lichtblauw: de manager reageert op het advies van de cliëntenraad.

De adviesblokken zijn ook los te koop.

Prijs:    31,95 In winkelmand

Advieswijzer

De Advieswijzer is een hulpmiddel voor de cliëntenraad bij het geven van advies aan de manager. De Advieswijzer bestaat uit de adviesblokken, uitleg bij de stappen van het adviestraject, actiestickers en voorbeeldbrieven. De materialen zitten in een koffertje.
Extra: Een raad kan ook een workshop volgen om te werken met de Advieswijzer. Neem voor meer informatie contact op.

Prijs:    97,50 In winkelmand

Bewaarkaart Ondersteuningsplan en de rechten van cliënten

Hulpmiddel voor cliënten. De bewaarkaart geeft informatie over de rechten van cliënten rond het ondersteuningsplan. De bewaarkaart is geschreven in eenvoudige taal. Op de kaart staan pictogrammen.

Prijs:    3,75 In winkelmand

Boek ‘Communiceren met mensen met een verstandelijke handicap’

Communiceren met mensen met een beperking vraagt om afstemming. Dat is belangrijk om elkaar te begrijpen en om te groeien. Dit boek geeft basisinformatie over het belang van communicatie. Daarnaast komen veel praktische toepassingen aan bod; van het voeren van gesprekken tot het schrijven van eenvoudige teksten. Het boek is geschreven voor professionals die zich verantwoordelijk voelen voor optimale communicatie met hun cliënten en hun eigen communicatieve vaardigheden verder willen ontwikkelen.

Auteur: Monica Boschman
Heruitgave: MB communicatie – 2012

Prijs:    24,95 In winkelmand

Boek ‘Medezeggenschap, MIJ EEN ZORG’

Dit boek voor managers en bestuurders is een handreiking voor het managen van cliëntenmedezeggenschap in de zorg. Het behandelt de praktijk van managers in hun relatie met cliëntenraden en de wettelijke verplichtingen volgens de Wmcz. Andere thema’s die aan bod komen zijn beeldvorming, rollen en belangen en de relatie met verschillende patiëntenwetten.

Prijs:    25,00 In winkelmand

Boek ‘Optimale medezeggenschap’

Een boek voor managers, functionarissen medezeggenschap en andere medewerkers die betrokken zijn bij de zeggenschap van cliënten.
Centraal in het boek staat het bepalen en bevorderen van de optimale (mede)zeggenschap voor iedere cliënt. Belangrijk is het creëren van de juiste sfeer en voorwaarden om die optimale medezeggenschap ook daadwerkelijk te bereiken. Dat geldt op individueel en op collectief niveau.

Auteur: Loes den Dulk
Heruitgave: Raad op Maat 2011

Prijs:    20,90 In winkelmand

Boek ‘Opzoekboek Rechten van Cliënten’

Boek voor cliënten en cliëntenraden. Dit opzoekboek legt in eenvoudige taal uit wat de rechten van cliënten zijn. Dit zijn rechten op het gebied van informatie, zeggenschap, privacy, vrijheid, goede zorg en klagen. Het boek geeft aan wat waar de rechten liggen en wat de grenzen van die rechten zijn. Er staan veel voorbeelden en foto’s in het boek.
Het boek is geschreven door Loes den Dulk samen met de leden van het LFB rechtenteam.

Prijs:    47,95 In winkelmand

Boek ‘Opzoekboek Vergaderen’

Boek voor de cliëntenraad. Het opzoekboek bevat antwoorden op vragen over vergaderen, adviseren, medezeggenschap, rechten van de cliënt en rechten van de raad. Het boek is geschreven in eenvoudige taal, met pictogrammen. Dit is het handboek voor elke cliëntenraad.
Het boek is geschreven door Loes den Dulk, Rieja van der Bragt, Gerrie Lammé en Sophia Praat.

Prijs:    49,95 In winkelmand

Boek ‘Rechten van cliënten met een verstandelijke beperking’

Het boek ‘Rechten van cliënten met een verstandelijke beperking’ is speciaal voor werkers in de zorg geschreven. De auteurs presenteren gedegen basisinformatie om goed te kunnen omgaan met vraagstukken die te maken hebben met de rechten van mensen met een verstandelijke beperking.

Auteurs: Brenda Frederiks en Loes den Dulk
Uitgeverij Boom/Nelissen, Amsterdam, 2009
PM reeks
ISBN nummer: 987 90 244 18220
Derde Herziene druk 2012

Prijs:    20,00 In winkelmand

Boek Bemoeipraat

Bemoeipraat is een boek voor cliënten. Met dit boek kunnen cliënten met hun begeleider in gesprek gaan. Het helpt om samen te praten over bemoeizorg. Het doel is om bemoeizorg te verminderen. Dat kan door er afspraken over te maken.

Klik hier om het boek Bemoeipraat te downloaden.

Prijs:    9,95 In winkelmand

BOPZ boekje

Dit is een boekje voor cliënten. Het bevat de vereenvoudiging van de BOPZ-tekst. Het is geschreven in eenvoudige taal, met pictogrammen. De wet BOPZ beschermt de rechten van onvrijwillig opgenomen cliënten in zorginstellingen.
Onvrijwillig opgenomen betekent dat je niet uit jezelf naar de zorginstelling bent gegaan.

Prijs:    17,50 In winkelmand

Brochure ‘Een beslissing nemen, doe ik stap voor stap’

Een brochure voor cliënten. De informatie helpt je om een beslissing makkelijker te nemen. Bijvoorbeeld over vakantie of wonen. Het is een brochure in eenvoudige taal, met pictogrammen.

Prijs:    10,00 In winkelmand

Brochure ‘Handreiking bij adviseren over leefwensenonderzoek’ (pakket)

Deze handreiking is voor cliëntenraden die een leefwensenonderzoek willen beoordelen. Steeds meer zorginstellingen doen een leefwensenonderzoek. Zo verzamelen zij informatie over de wensen van cliënten. Cliëntenraden kunnen advies uitbrengen over het leefwensenonderzoek. Het pakket bestaat uit 3 versies van de brochure en een vragenlijst. De 3 versies zijn: de handreiking, de handreiking in eenvoudige taal en de handreiking in eenvoudige taal met pictogrammen.

Extra: De handreikingen zijn ook te raadplegen en te downloaden via onderstaande links:

Prijs:    21,50 In winkelmand

Brochure ‘Medezeggenschap buiten de deur?’

Dit is een brochure in 2 verschillende versies: voor cliëntenraden en voor managers. De brochures zijn een handreiking om medezeggenschap in te vullen in decentrale en extramurale zorgvormen. De brochure voor cliëntenraden is geschreven in eenvoudige taal, met pictogrammen.
€10,00 voor beide brochures.

Prijs:    10,00 In winkelmand

Brochure ‘Rechten van de cliëntenraad’

Prijs:    5,75 In winkelmand

Brochure ‘Taak- en functiebeschrijving coach/ondersteuner’

Een uitgebreide taak- en functiebeschrijving van de coach/ondersteuner van een bewonersraad, deelnemersraad of cliëntenraad. De beschrijving geeft houvast aan de coach/ondersteuner, de raad en de organisatie voor de invulling van de functie.

Prijs:    8,25 In winkelmand

Brochure ‘Taak- en functiebeschrijving functionaris medezeggenschap’

Een uitgebreide taak- en functiebeschrijving van de functionaris medezeggenschap. De beschrijving geeft houvast aan de functionaris medezeggenschap, de raad en de organisatie voor de invulling van de functie.

Prijs:    8,25 In winkelmand

Brochure ‘Taakbeschrijving Taakhouder Medezeggenschap’

De brochure geeft informatie over de taakgebieden van de taakhouder medezeggenschap, over de verantwoordelijkheid en over hoe de taken van de verschillende functionarissen zich tot elkaar verhouden.

Prijs:    5,50 In winkelmand

Brochure ‘Van thema tot advies’ (set) Informatie voor cliënten en informatie voor organisaties

De brochure is een hulpmiddel voor de cliëntenraad van cliënten die begeleid zelfstandig wonen. Voor zo’n raad is het lastig om de achterban te bereiken. Iedereen woont in een ander huis en je ontmoet elkaar niet zo vaak. Dit boekje helpt de raad een goede manier van werken te vinden. De brochure is geschreven in eenvoudige taal, met pictogrammen.
Bij dit boekje krijg je ook het boekje voor de manager.

Prijs:    12,50 In winkelmand

Brochure en CD rom ‘Informatie als je in de cliëntenraad wilt’

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Dit is een mapje met 4 boekjes en een cd-rom. De boekjes zijn verschillende versies van dezelfde informatie. Je leest over het wie, wat, waar en waarom van de cliëntenraad. Het boekje geeft informatie voor nieuwe raadsleden. Je kunt het ook gebruiken om de achterban te vertellen over het werk van de raad. Op de cd-rom staan de verschillende versies. De raad kan het boekje zelf aanvullen met eigen informatie. Bijvoorbeeld met de namen van de raadsleden.

Prijs:    19,75 In winkelmand

Cd-rom met agenda- en notulenformulier

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Op de cd-rom staan een agendaformulier en een notulenformulier. Met de formulieren kun je de agenda en de notulen maken op de computer. Dat doe je agendapunt voor agendapunt. De pictogrammen blijven op de juiste plek staan. De formulieren zijn documenten in Word. Ze kunnen bewaard, veranderd en afgedrukt worden. De pictogrammen zijn hetzelfde als op de andere hulpmiddelen.

Prijs:    19,75 In winkelmand

De handreiking ‘Bemoeizorg in de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking’.

Deze handreiking is geschreven voor begeleiders die dagelijks zorg en ondersteuning bieden aan cliënten met een lichte verstandelijke beperking. Met deze handreiking bieden wij  begeleiders handvatten om bewust, zorgvuldig en terughoudend met bemoeizorg om te gaan.
Klik hier om de handreiking te downloaden.

Prijs:    9,95 In winkelmand

Dvd ‘Rechten van de cliënt’

De dvd helpt cliënten, cliëntenraden en medewerkers om te praten over rechten van cliënten. De acteurs van de Raadmaatjes spelen 8 levensechte situaties. Ze laten zien wat het hebben van rechten kan betekenen voor de cliënt en voor de begeleider.

Prijs:    32,75 In winkelmand

Dvd Penningmeesters ‘Geld voor de raad’

Deze dvd is voor penningmeesters en andere leden van de cliëntenraad. De dvd laat zien waar de raad geld voor nodig heeft en hoe de raad aan geld komt. Ook de taken van de penningmeester komen aan bod. Deze dvd wordt ook gebruikt in de cursus voor penningmeesters.

Prijs:    32,75 In winkelmand

Goede voorbeelden boekje

Boekje voor medewerkers van zorginstellingen over de stem van cliënten van allochtone afkomst. In het boekje staan voorbeelden uit diverse zorgorganisaties. Ze kunnen dienen als inspiratie voor de eigen organisatie.
Uit onderzoek blijkt dat medezeggenschap voor cliënten van allochtone afkomst extra aandacht vraagt. In andere culturen kan het bijvoorbeeld niet gewenst zijn te laten horen wat men zelf denkt of verwacht.

Prijs:    9,50 In winkelmand

Handboek Coachen van Cliëntenraden

Het vernieuwde Handboek Coachen van Cliëntenraden is geschreven voor coaches van raden. Het is een handboek voor het opzetten en ondersteunen van cliëntenraden, deelnemersraden en bewonersraden van mensen met een verstandelijke beperking. Het Handboek Coachen van Cliëntenraden vervangt het Handboek Raad op Maat.

Auteur: Loes den Dulk
Uitgeverij Conferent, Zeewolde 2012
ISBN nummer: 9789081763530

Prijs:    24,50 In winkelmand

Informatiepakket Dvd ‘Medezeggenschap in Balans – samen werken in gecombineerde cliëntenraden’

Dvd voor een gecombineerde cliëntenraad. Op de dvd staan 6 sketches over samenwerken binnen een gecombineerde raad. Bij de dvd zitten twee brochures over vergaderen in gecombineerde raden. Een versie voor cliënten en een versie voor verwanten en managers.

Prijs:    12,50 In winkelmand

Poster ‘Een besluit nemen in de raad’

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. De poster helpt de raad om een besluit stap voor stap te nemen. In de brochure bij de poster staat welke vragen de raad bij de verschillende stappen kan stellen.
De poster is 26×37 cm.

Prijs:    9,75 In winkelmand

Rechtenwaaier

In deze handige waaier staan heel kort de rechten van de cliënt omschreven.

Prijs:    2,95 In winkelmand

Schrijfblad of onderlegger voor notulisten

Hulpmiddel voor de notulist van de cliëntenraad. Met deze onderlegger kan de notulist de agenda goed overzien tijdens de vergadering.

Prijs:    6,25 In winkelmand

Spel ‘Over je rechten praten’

Een spel voor cliënten en voor cliëntenraden. Het spel bestaat uit rechtenkaarten en onderwerpkaarten. De kaarten nodigen uit om samen onderwerpen te bespreken. Bijvoorbeeld in de cliëntenraad of in een gesprek tussen cliënt en begeleider of cliëntvertrouwenspersoon. In het spel zitten kaarten met pictogrammen, tekeningen en foto’s. De cliënt kiest welke kaarten gebruikt worden.

Prijs:    32,50 In winkelmand

Starterspakket

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Dit starterspakket ondersteunt de raad bij het raadswerk. Het bestaat uit:

 • voorzittersboekje
 • voorzittershamer
 • vergaderagenda tafelflip-over
 • vergaderafspraken-kaart
 • voorzitters-taken-kaartjes
 • schrijfblad voor notulisten
 • aandachtkaartjes
 • stemkaarten
 • adviesblok ‘vraag-aan-de-achterban’
 • adviesblok ‘vraag-aan-de-raad’
 • brochure ‘Rechten van de raad’
Prijs:    110,00 In winkelmand

Stemkaarten

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Met behulp van de stemkaarten kun je als lid van de raad aangeven of je voor of tegen een voorstel bent.

Prijs:    5,95 In winkelmand

Stripboek ‘De rechten van de cliënt’

Raad op Maat heeft een stripboek gemaakt over de rechten van mensen met een handicap vóór mensen met een handicap en andere geïnteresseerden. Het stripboek helpt cliënten gebruik te maken van hun rechten om meer zeggenschap in én over hun eigen leven te hebben én te krijgen.

Prijs:    18,25 In winkelmand

Vergader-afsprakenkaart

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Op de kaart staan afspraken die leden van de raad met elkaar kunnen maken over het vergaderen. Ze kunnen elkaar hier elke vergadering aan herinneren. Bij de afspraken staan pictogrammen.

Prijs:    5,95 In winkelmand

Vergaderagenda-tafelflipover

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Met de tafelflipover kunnen de leden van de raad zien welk agendapunt aan de orde is. De agendapunten zijn aangegeven als pictogram. Dit zijn de pictogrammen die ook in andere hulpmiddelen gebruikt worden.

Prijs:    32,75 In winkelmand

Verkiezingenkoffertje

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. In dit koffertje zit informatie die de raad kan gebruiken bij het houden van verkiezingen. Een stappenplan voor het organiseren van verkiezingen en tips bij iedere stap. En voorbeelden van o.a. een stembiljet een verkiezingsreglement.

Prijs:    97,50 In winkelmand

Vernieuwde Hoofdstuk 8 van het Opzoekboek Rechten van Cliënten

Het vernieuwde hoofdstuk “Recht op klagen” voor het Opzoekboek Rechten van Cliënten.

Prijs:    6,00 In winkelmand

Voorzittersboekje

Een hulpmiddel voor voorzitters van cliëntenraden. Op elke bladzijde staat het pictogram van een agendapunt. Naast het pictogram staat een tekst afgedrukt die de voorzitter kan oplezen. De voorzitter kan ook zijn of haar eigen tekst toevoegen.

Prijs:    17,50 In winkelmand

Voorzittershamer

Voor iedereen die belangrijk genoeg is. Een mooi cadeau om een nieuwe voorzitter welkom te heten. De hamer is van hout en met de hand gedraaid.

Prijs:    26,50 In winkelmand

Voorzitterstaken-kaartjes

Voor de voorzitter van de cliëntenraad. Op de taken-kaartjes staan de verschillende taken van de voorzitter. Met de kaartjes kan de voorzitter meer grip krijgen op zijn of haar taken.

Prijs:    5,95 In winkelmand

Vragenlijst ‘Jouw mening over ondersteuning’

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Gemaakt voor cliëntenraden die onderzoek willen doen naar de tevredenheid van cliënten die Begeleid Zelfstandig Wonen. Het hulpmiddel bestaat uit een vragenlijst, een handleiding voor het onderzoek en een voorbeeldbrief. De vragenlijst bestaat uit 7 vragen over de ondersteuning en begeleiding. Alle informatie is geschreven in eenvoudige taal, met pictogrammen.

Prijs:    7,75 In winkelmand

Wie beslist?

De cliënt zelf, de begeleider of zijn vertegenwoordiger? Of beslis je samen?
En hoe bepaal je dat? En wie bepaalt dat?
Hoe ondersteun je cliënten die zelf kiezen en hoe neem je een beslissing voor de cliënt?

Deze vragen komen aan de orde in het boek “Wie beslist?. Het centrale thema is wilsbekwaamheid. Want als de cliënt een beslissing begrijpt, mag hij zelf beslissen.
Aan de begeleider de taak om hem te ondersteunen bij de beslissing. Alleen als de cliënt een beslissing niet overziet, dus voor de beslissing wilsonbekwaam is, kan de begeleider de beslissing bij de cliënt weghalen.

In dit boek laat Loes den Dulk zien wat wilsbekwaamheid betekent in de praktijk en waar de verantwoordelijkheid ligt van de begeleider, de gedragsdeskundige, de vertegenwoordiger en de cliënt. Dat maakt het boek ook relevant voor iedereen die samenwerkt.

Bij dit boek hoort de film ‘Wie beslist?”
Voor cliënten hebben we ook een boek over dit onderwerp geschreven.

Prijs:    15,90 In winkelmand

Woordenboek

Woordenboek voor cliëntenraden en voor anderen die betrokken zijn bij medezeggenschap. In dit woordenboek staan woorden die veel gebruikt worden in raden in de zorg voor mensen met een beperking.

Prijs:    15,00 In winkelmand