Laatste binnen gekomen berichten

Nieuwsbrief Medezeggenschap

Onze tweede nieuwsbrief staat online. We zijn opzoek naar inspirerende verhalen, voorbeelden van verschillende organisaties. Heb jij een mooi voorbeeld op het gebied van (mede)zeggenschap wat gedeeld mag worden. Stuur […]

Zojuist van de pers: Het Werkboek Wat spreken we af?

Dit is een hulpmiddel voor cliënten om met zijn of haar begeleider in gesprek te gaan.Er kunnen afspraken gemaakt worden over de zorg die de cliënt nodig heeft. Zorg waar […]

Handboek voor Cliëntenraden

Het Handboek voor het ondersteunen van cliëntenraden is geschreven voor coaches van raden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het coachen en ondersteunen van cliëntenraden is een […]

Brochure " de cliëntenraad en de Wet zorg en dwang.

In opdracht van VWS heeft Raad op Maat de brochure de cliëntenraad en de Wet zorg en dwang ontwikkeld. De Wet zorg en dwang is een nieuwe wet. De wet […]

Read More
Brochure "de cliëntenvertrouwenspersoon is er voor jou".

In opdracht van VWS heeft Raad op Maat de brochure de cliëntenvertrouwenspersoon is er voor jou ontwikkeld. In deze brochure wordt op heldere wijze uitgelegd wat de cliëntenvertrouwenspersoon kan betekenen voor […]

Read More
Wilsbekwaam beslissen bij de notaris

Dinsdag 10 april 2018 besteedde het programma De Monitor aandacht aan het thema wilsbekwaamheid van mensen met een verstandelijke beperking bij de notaris.Met dit artikel wil ik toch nog wat […]

Read More
Bemoei - zorg

Bemoeizorg is eigenlijk een raar woord. Dat merkten we al snel in het onderzoek dat we samen met VUmc en Odion hebben gedaan de afgelopen 2 jaar.

Read More
Cliëntmedezeggenschap onderzocht

Aandacht voor medezeggenschapDe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt binnenkort aangepast. Ter voorbereiding heeft het Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport het Verweij-Jonker instituut de opdracht gegeven de medezeggenschap van […]

Read More
Raad op Maat webwinkel hulpmiddelen

Klik hier

Animatiefilm over het spel WEGWIJS

missie

Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
closearrow-circle-o-downmap-markerenvelopemobileellipsis-v linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram