Wie

Cliënten sterker maken

Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking... 

Wie

Cliënten

Iedereen heeft recht op zeggenschap over zijn eigen leven. Wij zetten ons in voor de rechten van cliënten...

Cliënten

Vertegenwoordigers

Over zeggenschap, wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging. En de relatie met de Wet zorg en dwang...

Vertegenwoordigers

Professionals

Professionals werken dagelijks aan zeggenschap en rechten van cliënten...

Professionals

Contact

Hebben wij uw interesse gewekt?

Contact

Wij werken vanuit ons kantoor in Gouda 
het hele land door

Stichting Raad op Maat
Oosthaven 15 - 16
2801 PC GOUDA
0182 - 684546

info@raadopmaat.org

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Laatst binnengekomen berichten

Handboek voor Cliëntenraden

Het Handboek voor het ondersteunen van cliëntenraden is geschreven voor coaches van
Leesmeer

Nieuw: Het Werkboek 'Wat spreken we af?'

Dit is een hulpmiddel voor cliënten om met zijn of haar begeleider in gesprek
Leesmeer

De bedoeling van de Wet zorg en dwang

Al zo lang als er gewerkt wordt aan de Wet zorg en dwang (Wzd), is er veel kritiek op deze wet.
Leesmeer

Het recht op vertegenwoordiging

Het recht op vertegenwoordiging is een belangrijk recht van cliënten waarover in de praktijk veel misverstanden bestaan.
Leesmeer

Webwinkel hulpmiddelen

Winkel