Informatie voor cliënten

De cliëntenraden bestaande uit vertegenwoordigers behartigen de belangen van de cliënten, aansluitend op de mogelijkheden van cliënten zelf.
De raad doet dat op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Raad op Maat heeft een aantal formulieren gemaakt voor de cliëntenraad.
Formulieren voor de achterban.
Formulieren rond advies geven aan de manager.

Die formulieren vind je hier.
Je kunt de formulieren downloaden en gebruiken.

Vraag aan de raad
Dit formulier geef je aan de cliënten als ze een vraag aan de raad willen stellen.
Pictogram
DOWNLOADEN
Vraag van de raad
Dit formulier gebruik je als de raad een vraag aan de cliënten wil stellen.
Pictogram
DOWNLOADEN
Vraag om advies of instemming van de manager
Dit formulier geef je aan de manager.
Vraag de manager of hij het wil gebruiken als hij de raad om advies of instemming vraagt.
Pictogram
DOWNLOADEN
Vraag van de manager
Vraag om advies of instemming
Pictogram
DOWNLOADEN
Antwoord van de raad
Dit formulier gebruikt de raad om antwoord te geven op een vraag van de manager.
Pictogram
DOWNLOADEN
Reactie van de manager
Dit formulier geef je aan de manager.
Vraag de manager of hij het wil gebruiken als reactie op het advies van de raad
Pictogram
DOWNLOADEN
Ongevraagd advies van de raad
Dit formulier geef je aan de manager.
Dit formulier gebruikt de raad voor een ongevraagd advies aan de manager.
Pictogram
DOWNLOADEN

Realis​atie: Quantasie