Informatie voor cliënten

Formulieren om te gebruiken

Raad op maat heeft formulieren voor de cliëntenraad gemaakt.
Deze mag je gebruiken.

De cliëntenraden behartigen de belangen van cliënten.

Vraag aan de raad
Dit formulier geef je aan de cliënten als ze een vraag aan de raad willen stellen.
DOWNLOADEN
Vraag van de raad
Dit formulier gebruik je als de raad een vraag aan de cliënten wil stellen.
DOWNLOADEN
Vraag om advies of instemming van de manager
Dit formulier geef je aan de manager.
Vraag de manager of hij het wil gebruiken als hij de raad om advies of instemming vraagt.
DOWNLOADEN
Vraag van de manager
Vraag om advies of instemming.
DOWNLOADEN
Antwoord van de raad
Dit formulier gebruikt de raad om antwoord te geven op een vraag van de manager.
DOWNLOADEN
Reactie van de manager
Dit formulier geef je aan de manager.
Vraag de manager of hij het wil gebruiken als reactie op het advies van de raad.
DOWNLOADEN
Ongevraagd advies van de raad
Dit formulier geef je aan de manager.
Dit formulier gebruikt de raad voor een ongevraagd advies aan de manager.
DOWNLOADEN