Nieuw: Het Werkboek ‘Wat spreken we af?’

Dit is een hulpmiddel voor cliënten om met zijn of haar begeleider in gesprek te gaan.
Er kunnen afspraken gemaakt worden over de zorg die de cliënt nodig heeft.
Zorg waar jullie het samen over eens zijn. En zorg die de professional nodig vindt maar die de cliënt niet wil, dan gaat het over onvrijwillige zorg. Over onvrijwillige zorg kun je afspraken maken
Dat staat in de Wet zorg en dwang van toepassing.

Dit werkboek helpt om al die afspraken te maken.

20 thoughts on “Nieuw: Het Werkboek ‘Wat spreken we af?’”

  1. I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

  2. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

  3. I am currently writing a paper and a bug appeared in the paper. I found what I wanted from your article. Thank you very much. Your article gave me a lot of inspiration. But hope you can explain your point in more detail because I have some questions, thank you. 20bet

  4. Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

  5. Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *