Wet zorg en dwang

Hieronder vind je een aantal filmpjes over de Wet zorg en dwang. 

Om te bespreken samen met je begeleider of in de cliëntenraad of tijdens een huiskamervergadering. 

Bij de filmpjes hoort het boekje “Het recht op vrijheid en de Wet zorg en dwang”.