Vereenvoudigingen

Raad op Maat maakt van een ingewikkelde tekst een voor cliënten toegankelijke versie. Zo kunnen cliënten zelf lezen of voorgelezen krijgen wat voor hen van belang is. Begrijpelijke taal is een voorwaarde voor zeggenschap.
Vaak ontstaat in overleg een nieuwe tekst waarin alleen staat wat cliënten raakt of wat zij willen weten. Een andere vorm is uitleg bij een tekst, bijvoorbeeld bij een overeenkomst. Ook maken we eenvoudige teksten ter vervanging van ingewikkelde teksten, bijvoorbeeld voor cliëntenraden.