Trainingen voor cliëntenraden bestaande uit vertegenwoordigers

Cursus op maat voor cliëntenraden bestaande uit vertegenwoordigers van cliënten.
In de cursus kan aandacht besteed worden aan onder andere de volgende thema’s:
Hoe vertegenwoordig je de vaak brede groep cliënten?
Hoe werk je samen met de vaak aanwezige raad van cliënten?
Wat zijn precies de rechten van de raad en hoe gebruik je die rechten?
Hoe ziet de relatie met de manager/bestuurder eruit?
Hoe kan de medezeggenschapsregeling eruit zien?
Wat zijn de rechten van de raad?

Doelgroep:cliëntenraad bestaande uit vertegenwoordigers
Duur:in overleg
Offerte op aanvraag, neem contact op