Train de trainer bij de workshop voor cliënten

‘Wegwijs in de Wet zorg en dwang (Wzd)

Hoe kun je cliënten(-raadsleden) informeren over de Wet zorg en dwang. Daarvoor heeft Raad op Maat een aantal werkvormen ontwikkeld die passen bij groepen cliënten met verschillende mogelijkheden.

Tijdens de train de trainer informeren we je over de belangrijkste onderdelen van de Wzd en hoe die te bespreken met cliënten/de cliëntenraad. Hiervoor maken wij gebruik van het al ontwikkelde voorlichtingsmateriaal. In de training is ook aandacht voor het overbrengen van die informatie aan de cliënten (-raad) en de rol die de cliëntenraad zou kunnen innemen als belangenbehartiger van de cliënten in het kader van de Wzd. De training heeft een praktijkgerichte en persoonlijke aanpak. Hoe kunnen de deelnemers ervoor zorgen dat cliënten (-raden) zich bewust worden van de positie van de cliënt in het kader van de Wet zorg en dwang? En wat kan de raad betekenen voor alle cliënten van een instelling met betrekking tot de Wzd?

Wij geven de deelnemers ook het materiaal mee waarmee zij met hun raad aan de slag kunnen.

Deze cursus is ook te volgen als incompany.

Doelgroep:coaches cliëntenraadzorgmedewerkers.
Duur:1 dag van 10:00 tot 16:00 uur
Prijs:€ 360,- per persoon, dit is inclusief koffie/thee, lunch en het werkmateriaal. 
Plaats:Gouda of digitaal.
Naar inschrijfformulier

Realis​atie: Quantasie