Netwerk functionaris medezeggenschap

Het Netwerk functionaris medezeggenschap bestaat al sinds 1999. Het netwerk komt 4 keer per jaar bij elkaar met tussentijds de mogelijkheid om bij elkaar of bij Raad op Maat om advies te vragen over kleine en grote zaken van je functie. Op iedere bijeenkomst bespreken we een samen afgesproken thema en is er alle ruimte om ervaringen uit te wisselen. Nieuwe wetgeving, de structuur van medezeggenschap in de organisatie, je taak naar managers en leidinggevenden. Dat is een aantal van de thema’s die de afgelopen jaren zijn langsgekomen.

Lidmaatschap van het Netwerk functionaris medezeggenschap behelst het volgende:

• Vier netwerkbijeenkomsten per jaar (2x digitaal en 2x fysiek)

• Een gratis exemplaar van door Raad op Maat nieuw ontwikkelde producten*

• Toegang tot de besloten LinkedIn groep voor de leden

• Gebruik van de helpdesk (telefonisch of e-mail)

• Eventueel uit te breiden tot het lidmaatschap PLUS met een jaarlijks adviesgesprek op het kantoor van Raad op Maat of digitaal.

*geldt voor alle niet-digitale producten die door Raad op Maat worden ontwikkeld.

Kosten:€ 525,00
Lidmaatschap plus dus met jaarlijks adviesgesprek€ 795,00
Aspirant-lidmaatschap voor nieuwe mensen: twee bijeenkomsten€ 250,00
Dit najaar staan er nog 4 bijeenkomsten gepland:8 april 2024 in Utrecht
10 juni 2024 digitaal
16 september 2024 in Utrecht
11 november 2024 digitaal

Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar en wordt automatisch verlengd.
Opzeggen kan tot 1 december.

Dus heb je als functie (of taak) om het beleid rond cliëntmedezeggenschap binnen de zorginstelling vorm te geven, te coördineren, bewaken en stimuleren?

En heb je behoefte aan collega’s? Meld je dan aan!

Ervaringen van leden:

’Ik haal veel informatie bij het netwerk. De ene keer meer dan de andere keer, maar altijd wel iets. Ik ben in de loop van de jaren ook informatie gaan brengen en dat voelt als zinvol.’

‘Ik heb veel aan dit netwerk gehad.’

Via bijgaand formulier kun je je opgeven voor het Netwerk functionaris medezeggenschap.