Taak-/functiebeschrijving Functionaris medezeggenschap

De functionaris medezeggenschap is degene die de verantwoordelijk is voor inspraak en medezeggenschap van cliënten binnen de zorginstelling. Samen met de leden van het netwerk kwaliteit cliëntparticipatie, heeft Raad op Maat de functiebeschrijving van de functionaris medezeggenschap ontwikkeld. De taken die de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 neerlegt bij de zorginstelling zijn gebundeld in deze functiebeschrijving. De tekst is gebaseerd op de praktijkervaringen van meer dan 10 jaar van de leden van het netwerk. Een leidraad en houvast voor iedereen die de verantwoordelijkheid heeft voor de cliëntmedezeggenschap. In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking maar ook voor andere zorgsectoren.