Studiedag Het coachen van teams

op het gebied van zeggenschap en medezeggenschap van cliënten: 

Hoe leg je teams uit wat zeggenschap en medezeggenschap is? Hoe motiveer je teams om hier actief mee om te gaan? Hoe maak je teams bewust om uit te gaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen bij cliënten? Er is aandacht voor de dynamiek van een team. Hoe ga je om met weerstanden binnen een team?

De rol van de taakhouder medezeggenschap in een team wordt besproken.

En de taken van de coach. In de praktijk zie je dat daar de nodige onduidelijkheid over bestaat. Voor wie ben je er? Wat is je inbreng als coach tijdens de vergadering? Welke rol heb je in de voorbereiding?

Deze studiedag is ook te volgen als incompany.

Coaches/ondersteuners van cliëntenraden in de zorg voor mensen met een beperking, die de basiscursus heeft gevolgd.
Duur:1 dag van 10.00 tot 16.00 uur.
Plaats:in Gouda of digitaal.
Prijs studiedagen:€ 360,- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en het werkmateriaal.
Prijs:€ 360,- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en het werkmateriaal.
Naar inschrijfformulier