Cursussen, leerwegen en workshops

Verder komen in zeggenschap en meer kunnen met rechten. Dit vraagt om bewustwording, kennis en vaardigheden. Wat nodig is en wat werkt, hangt af van de rol die mensen vervullen en van de beweging in de organisatie. We verzorgen cursussen en workshops voor begeleiders, gedragsdeskundigen, coaches cliëntenraad cliëntenvertrouwenspersonen en andere zorgprofessionals, managers en teams.

Zo rusten we professionals in verschillende functies toe voor cliëntgerichte ondersteuning. Belangrijk in de cursussen is het uitwisselen van ervaringen met collega’s uit andere organisaties. De open cursussen vinden plaats in ons kantoor in Gouda of digitaal.

Kijk voor de actuele data in de agenda.

Incompany cursussen

In zorginstellingen verzorgen wij cursussen en workshops op maat. Deze cursussen gaan over rechten, zeggenschap en cliëntcommunicatie.

Cursussen voor coaches cliëntenraad, vertrouwenspersonen zorg, begeleiders, gedragsdeskundigen, managers en andere bij de zorg betrokken medewerkers.

Het programma, de werkwijze en het aantal dagdelen stemmen we af op de vragen en wensen van de organisatie.

Incompany cursus voor coaches van cliëntenraden 

Het ondersteunen van een cliëntenraad, deelnemersraad of bewonersraad is een vak apart. De cursussen en studiedagen voor coaches/ondersteuners geven je nieuwe inzichten en scherpen je vaardigheden. Je maakt met hoofd én hart een omslag in de manier van ondersteunen. Zo kun je de raad optimaal ondersteunen in zijn functie en de raad stimuleren in zijn groei. De training heeft een praktijkgerichte en persoonlijke aanpak. Vooral de houding en vaardigheden van de coach/ondersteuner krijgen veel aandacht.  Het aanbieden van deze cursus voor coaches van de instelling geeft iedereen dezelfde basis en geeft een enorme impuls aan medezeggenschap van cliënten binnen de organisatie.
De cursus duurt 3 dagen, maar heeft ook een verkorte versie.

Naast de cursus verzorgt Raad op Maat ook losse workshops voor coaches over thema’s, bijvoorbeeld de achterban, het werkplan of rechten van de raad.

Deze cursus bieden we ook aan als open inschrijving

Doelgroep: coaches/ondersteuners van raden in een instelling. Dat kunnen instellingen zijn in alle sectoren van de zorg.

Duur: 3 dagen, maar kan ook worden ingekort.

Workshop 1 dagdeel € 825,00
Cursus 1 dag € 1.495,00
Cursus 2 dagen € 2.395,0
Cursus 3 dagen € 2.995,00
Terugkomdag (binnen 9 maanden na de laatste cursusdag) na de 2 of 3 daagse cursus € 995,00
Offerte op aanvraag, neem contact op.
Neem contact op

Incompany cursus Wie beslist? Cursus over zeggenschap wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging

De rechten van cliënten vormen de basis voor de zorg en ondersteuning die cliënten ontvangen. Hoe kun je de rechten van cliënten verankeren in de dagelijkse praktijk en in beleid? Voorbeelden uit de eigen praktijk toetsen we aan de rechten van cliënten. 

We bespreken o.a. het recht op zeggenschap, vertegenwoordiging, privacy, informatie en goede zorg. Ook besteden we aandacht aan de begrippen onvrijwillige zorg, vrijheidsbeperking en bemoeizorg. De inbreng van eigen casuïstiek van de deelnemers is een belangrijk onderdeel van de cursus.

Deze cursus organiseren we ook als open inschrijving.
Doelgroep: begeleiders, gedragsdeskundigen, managers, coaches cliëntenraad, vertrouwenspersonen zorg en andere bij cliënten betrokken medewerkers van zorginstellingen.

Duur: 2 dagen, maar heeft ook een verkorte versie. Het is ook mogelijk workshops te verzorgen over dit thema voor management en/of teams.
Van losse cursus tot een traject om rechten van cliënten te verankeren in de organisatie.

Workshop 1 dagdeel € 825,00
Cursus 1 dag € 1.495,00
Cursus 2 dagen € 2.395,00

Offerte op aanvraag, neem contact op.
Neem contact op

Incompany cursus
De Wet zorg en dwang in de praktijk

De Wet zorg en dwang (Wzd) raakt de zeggenschap en het recht op vrijheid van cliënten. 

We bieden studiedagen en workshops op maat over de praktijk van de Wzd aan teams, coördinerend begeleiders/persoonlijk begeleiders, zorgverantwoordelijken, Wzd-functionarissen, gedragsdeskundigen en andere betrokkenen.

Hoe pas je de Wet toe in de praktijk? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en eigen casuïstiek gaan we met de Wzd aan de slag

Deze cursus bieden we ook aan met open inschrijving.
Doelgroep: teams, coördinerend begeleiders/persoonlijk begeleiders, zorgverantwoordelijken, Wzd-funcionarissen, gedragsdeskundigen en andere bij de zorg betrokken medewerkers.

Duur: in overleg

Workshop 1 dagdeel € 825,00
Cursus 1 dag € 1.495,00
Cursus 2 dagen € 2.395,00

Offerte op aanvraag, neem contact op.
Neem contact op

Incompany train de trainer van de workshop voor cliënten Wegwijs in de Wet zorg en dwang

Hoe kun je cliënten(-raadsleden) informeren over de Wet zorg en dwang. Daarvoor heeft Raad op Maat een aantal werkvormen ontwikkeld die passen bij groepen cliënten met verschillende mogelijkheden.

Tijdens de train de trainer informeren we je over de belangrijkste onderdelen van de Wzd en hoe die te bespreken met cliënten/de cliëntenraad. Hiervoor maken wij gebruik van het al ontwikkelde voorlichtingsmateriaal. In de training is ook aandacht voor het overbrengen van die informatie aan de cliënten (-raad) en de rol die de cliëntenraad zou kunnen innemen als belangenbehartiger van de cliënten in het kader van de Wzd. De training heeft een praktijkgerichte en persoonlijke aanpak. Hoe kunnen de deelnemers ervoor zorgen dat cliënten (-raden) zich bewust worden van de positie van de cliënt in het kader van de Wet zorg en dwang? En wat kan de raad betekenen voor alle cliënten van een instelling met betrekking tot de Wzd?

Wij geven de deelnemers ook het materiaal mee waarmee zij met hun raad aan de slag kunnen.

Deze cursus bieden we ook aan met open inschrijving.Doelgroep: coaches cliëntenraad, zorgmedewerkers die voorlichting en training geven aan cliënten(raden).

Duur: 1 dag

Prijs: € 1.495,00, excl. Materiaal deelnemers € 45,00 per persoon en de reiskosten trainer.

Offerte op aanvraag, neem contact op.

Neem contact op

Incompany cursus cliëntgericht schrijven

Cliënten hebben recht op goede informatie. Dit is van belang voor zeggenschap over het eigen leven en bij het uitoefenen van medezeggenschap. De cursus cliëntgericht schrijven leidt tot een andere manier van kijken naar teksten en communicatie. Voorbeelden uit de eigen instelling toetsen we aan een checklist voor begrijpelijk schrijven. De deelnemers leren nieuwe teksten schrijven en bestaande stukken herschrijven. Een goede keuze van informatie en het logisch en begrijpelijk presenteren van de boodschap krijgen daarbij veel aandacht. Verder komt het werken met beeldmateriaal aan bod. De cursus stimuleert de organisatie ook in andere vormen van communicatie beter af te stemmen en creatiever te zijn.

Deze cursus bieden wij ook aan met open inschrijving.

Doelgroep: iedereen die teksten schrijft voor cliënten: managers, beleidsmedewerkers,
communicatiemedewerkers en coaches/ondersteuners van raden.

Duur: 2 dagen, maar er is ook een verkorte versie.

Cursus 1 dag € 1.495,00
Cursus 2 dagen € 2.395,00
Neem contact op

Overige cursus mogelijkheden 

Naast de al genoemde cursussen en trainingen, hebben we nog een aantal andere trainingen voor je klaarliggen zoals:
Training het coachen van ervaringsdeskundigen.

Verder zijn we benieuwd waar jouw behoefte ligt. Ben je op zoek naar een training over een thema rond zeggenschap en rechten van cliënten? Laat het ons weten.

Open inschrijving training

Verder komen in zeggenschap en meer kunnen met rechten. Dit vraagt om bewustwording, kennis en vaardigheden. Wat nodig is en wat werkt, hangt af van de rol die mensen vervullen en van de beweging in de organisatie. We verzorgen cursussen en workshops voor begeleiders, gedragsdeskundigen, coaches cliëntenraad cliëntenvertrouwenspersonen en andere zorgprofessionals, managers en teams.

Zo rusten we professionals in verschillende functies toe voor cliëntgerichte ondersteuning. Belangrijk in de cursussen is het uitwisselen van ervaringen met collega’s uit andere organisaties. De open cursussen vinden plaats in ons kantoor in Gouda of digitaal.

Kijk voor de actuele data in de agenda.

Basiscursus voor coaches cliëntenraad 

Het ondersteunen van een cliëntenraad, deelnemersraad of bewonersraad is een vak apart. De cursussen en studiedagen voor coaches/ondersteuners geeft je nieuwe inzichten en scherpt je vaardigheden. Je maakt met hoofd én hart een omslag in de manier van ondersteunen. Zo kun je de raad optimaal ondersteunen in zijn functie en de raad stimuleren in zijn groei. De training heeft een praktijkgerichte en persoonlijke aanpak. Vooral de houding en vaardigheden van de coach/ondersteuner krijgen veel aandacht.  

 

Digitale training Basiscursus voor coaches van cliëntenraden.

Zie jij je werk als coach als een professie en zoek je naar de juiste handvatten om hier invulling aan te geven? Dan is deze training geschikt voor jou. In 4 dagdelen en een terugkomdagdeel leer je de basisvaardigheden van het vak coach cliëntenraad.

Waar gaan we o.a. mee aan de slag tijdens deze training?

  • De methodiek van het coachen
  • Valkuilen en niet-taken
  • Wmcz- 2018
  • Hulpmiddelen
  • Casuistiek

Aan het einde van deze training weet je hoe het cliëntperspectief voorop te stellen, wanneer je niet ingrijpt, dat je de cliënten en het proces ondersteunt en geen mening geeft over de inhoud.

Tijdens de training is er voldoende ruimte om ervaringen en casussen uit te wisselen met andere coaches.

De training wordt gegeven in 5 ochtenden van 9.30 uur tot 13.00 uur. Daarna ga je zelf aan de slag met het geleerde. Na 5-6 weken volgt een terugkomdagdeel. Deze laatste ochtend zetten we de puntjes op de i naar aanleiding van jouw vragen en casussen.

Spreekt dit je aan, dan ben je uiteraard van harte welkom om mee te doen aan deze digitale training.

Wil je deze training liever fysiek volgen dan kan dit ook door je aan te melden middels deze link

 

Doelgroep: coaches/ondersteuners van cliëntenraden in de zorg voor mensen met een beperking. Ook (aanstaand) coaches/ondersteuners uit andere sectoren van de zorg kunnen deelnemen.

Duur: 3 dagen van 10.00 tot 16.00 uur.

Plaats: in Gouda of digitaal.

Prijs: € 885,- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en lunch, exclusief € 84,50 cursusmateriaal.

 

Naar inschrijfformulier

Doelgroep: Coaches/ondersteuners van cliëntenraden in de zorg voor mensen met een beperking. Ook (aanstaand) coaches/ondersteuners uit andere sectoren van de zorg kunnen deelnemen.

Duur: 5 dagdelen van 9.30 uur tot 13.00 uur.

Prijs: € 885,- per persoon.

Exclusief lesmateriaal € 84,50

 

Naar inschrijfformulier

Agenda Cursus voor coaches van cliëntenraden

Digitale training Basiscursus voor coaches van cliëntenraden.

Vrijdag 28 oktober van 9.30 uur tot 13.00 uur 11 en 25 november 2022 van 9.30 uur tot 13.00 uur 16 december 2022 van 9.30 uur tot 13.00 uur 10 […]

Meer info
Basiscursus coaches van cliëntenraden

Driedaagse cursus 2023: 24 januari, 21 februari en 21 maart 2023.  

Meer info

Vervolgcursus voor coaches cliëntenraad

Na het volgen van de basiscursus kun je deelnemen aan de vervolgcursus.

Tijdens deze 2 dagen ga je met onderstaande thema’s aan de slag.

De specifieke doelgroepen. Waarin verschilt je taak als coach van een raad bestaande uit cliënten me een ernstig verstandige beperking en LVB cliënten?

De in- en externe contacten van de raad

Het coachen van gecombineerde raden

Het planmatig werken van de cliëntenraad

De verschillende rollen van de coach

Eigen inbreng van casuïstiek van de deelnemers een belangrijk onderdeel van deze cursus. Er wordt uitgebreid getraind op de coachende vaardigheden met aandacht voor de kwaliteiten en de valkuilen van de coach.

Deze cursus is ook te volgen als incompany.

Doelgroep: coaches/ondersteuners van cliëntenraden in de zorg voor mensen met een beperking die de basiscursus hebben gevolgd.

Duur: 2 dagen van 10.00 tot 16.00 uur.

Plaats: in Gouda of digitaal.

Prijs: € 635,- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en lunch, inclusief cursusmateriaal.

 

Naar inschrijfformulier

Vervolgcursus voor coaches cliëntenraad

Verdiepingscursus voor coaches cliëntenraad over de rechten van de raad en de rechten van cliënten

Tijdens deze 2 daagse verdiepingscursus staan de rechten van de cliëntenraad en de rechten van de cliënt centraal.

We kijken naar de rechten van de raad in de praktijk op basis van de de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018).

Naast de rechten van de raad kijken we naar de rechten van cliënten omdat die informatie belangrijk is voor het behartigen van de belangen van de cliënten. We kijken o.a. naar het recht van de cliënt op zeggenschap, het recht op privacy, het recht.

Hoe kan de raad zijn eigen rechten goed gebruiken en de rechten van cliënten inzetten bij het adviseren?

Deze cursus is ook te volgen als incompany.

Doelgroep: coaches/ondersteuners van cliëntenraden in de zorg voor mensen met een beperking, die de basiscursus heeft gevolgd.

Duur: 2 dagen van 10.00 tot 16.00 uur.

Plaats: in Gouda of digitaal.

Prijs: € 635,- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en lunch, inclusief cursusmateriaal.

 

Naar inschrijfformulier

Verdiepingscursus voor coaches cliëntenraad over de rechten van de raad en de rechten van cliënten

Studiedag 
De veranderende rol als coach voor de ervaren coaches 

Coach van de raad zijn in deze hectische tijd vraagt mogelijk een andere inzet van jou als coach. De raad heeft mogelijk een actievere coach nodig, om de boot niet te missen bij alle elkaar snel opvolgende ontwikkelingen. Hoe kan je rol eruitzien zonder dat je je functie geweld aandoet? Je leert de verschillende rollen die je als coach kunt innemen en wat de grenzen van het coachen zijn.

Deze studiedag is ook te volgen als incompany.

 

Doelgroep: coaches/ondersteuners van cliëntenraden in de zorg voor mensen met een beperking, die de basiscursus hebben gevolgd.

Prijs studiedagen: € 360,- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en het werkmateriaal.

Prijs: € 360,- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en het werkmateriaal.

Duur: 1 dag van 10.00 tot 16.00 uur.

Plaats: in Gouda of digitaal.

Naar inschrijfformulier

Studiedag
De veranderende rol als coach voor de ervaren coaches

Studiedag 
Het coachen van teams op het gebied van zeggenschap en medezeggenschap van cliënten: 

Hoe leg je teams uit wat zeggenschap en medezeggenschap is? Hoe motiveer je teams om hier actief mee om te gaan? Hoe maak je teams bewust om uit te gaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen bij cliënten? Er is aandacht voor de dynamiek van een team. Hoe ga je om met weerstanden binnen een team?

De rol van de taakhouder medezeggenschap in een team wordt besproken.

En de taken van de coach. In de praktijk zie je dat daar de nodige onduidelijkheid over bestaat. Voor wie ben je er? Wat is je inbreng als coach tijdens de vergadering? Welke rol heb je in de voorbereiding?

Deze studiedag is ook te volgen als incompany.

Coaches/ondersteuners van cliëntenraden in de zorg voor mensen met een beperking, die de basiscursus heeft gevolgd.

Duur:  1 dag van 10.00 tot 16.00 uur.

Plaats: in Gouda of digitaal.

Prijs studiedagen: € 360,- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en het werkmateriaal.

Prijs: € 360,- per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, lunch en het werkmateriaal.

 

Naar inschrijfformulier

Studiedag
Het coachen van teams op het gebied van zeggenschap en medezeggenschap van cliënten:

Cursus Wie beslist? Over zeggenschap, wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging

Een praktische tweedaagse cursus gebaseerd op de rechten van cliënten.
We bespreken o.a. het recht op zeggenschap, privacy, informatie en goede zorg. Ook besteden we aandacht aan de begrippen onvrijwillige zorg, vrijheidsbeperking en bemoeizorg. De inbreng van eigen casuïstiek van de deelnemers is een belangrijk onderdeel van de cursus.

Deze cursus is ook te volgen als incompany.

Doelgroep: begeleiders, gedragsdeskundigen, managers, coaches clientenraad, vertrouwenspersonen zorg en andere bij cliënten betrokken medewerkers van zorginstellingen.

Duur: 2 dagen van 10.00 tot 16.00 uur.

Plaats: Gouda of digitaal.

Prijs: € 635,00 per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en lunch en exclusief het cursusmateriaal € 44,85 (het boek rechten van cliënten en de boeken Wie beslist? voor cliënten en begeleiders).

Naar inschrijfformulier

Cursus Wie beslist? Over zeggenschap, wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging

Train de trainer bij de workshop voor cliënten ‘Wegwijs in de Wet zorg en dwang (Wzd)

Hoe kun je cliënten(-raadsleden) informeren over de Wet zorg en dwang. Daarvoor heeft Raad op Maat een aantal werkvormen ontwikkeld die passen bij groepen cliënten met verschillende mogelijkheden.

Tijdens de train de trainer informeren we je over de belangrijkste onderdelen van de Wzd en hoe die te bespreken met cliënten/de cliëntenraad. Hiervoor maken wij gebruik van het al ontwikkelde voorlichtingsmateriaal. In de training is ook aandacht voor het overbrengen van die informatie aan de cliënten (-raad) en de rol die de cliëntenraad zou kunnen innemen als belangenbehartiger van de cliënten in het kader van de Wzd. De training heeft een praktijkgerichte en persoonlijke aanpak. Hoe kunnen de deelnemers ervoor zorgen dat cliënten (-raden) zich bewust worden van de positie van de cliënt in het kader van de Wet zorg en dwang? En wat kan de raad betekenen voor alle cliënten van een instelling met betrekking tot de Wzd?

Wij geven de deelnemers ook het materiaal mee waarmee zij met hun raad aan de slag kunnen.

Deze cursus is ook te volgen als incompany.

Doelgroep: coaches cliëntenraadzorgmedewerkers.

Duur: 1 dag van 10:00 tot 16:00 uur

Prijs: € 360,- per persoon, dit is inclusief koffie/thee, lunch en het werkmateriaal. 

Plaats: Gouda of digitaal.

 

Naar inschrijfformulier

Train de trainer bij de workshop voor cliënten ‘Wegwijs in de Wet zorg en dwang (Wzd)

Training Wet zorg en dwang in de praktijk

In deze training kijken we naar het recht op zeggenschap en vrijheid en de Wet zorg en dwang. Hoe ziet de praktijk eruit in het kader van de nieuwe Wet zorg en dwang. Door middel van informatie, discussie, een aantal filmpjes en het bespreken van eigen casuïstiek, gaan we met het onderwerp aan de slag.

Deze cursus is ook te volgen als incompany.

Doelgroep: zorgmedewerkers.

Duur: 1 dag van 10:00 tot 16:00 uur.

Prijs: € 360,- per persoon, dit is inclusief koffie/thee, lunch en het werkmateriaal.

Plaats: Gouda of digitaal.

 

Naar inschrijfformulier

Training Wet zorg en dwang in de praktijk

Cursus Cliëntgericht schrijven

Cliënten hebben recht op goede informatie. Dit is van belang voor zeggenschap over het eigen leven en bij het uitoefenen van medezeggenschap. De cursus Schrijven voor cliënten leidt tot een andere manier van kijken naar teksten en communicatie. Voorbeelden uit de eigen instelling toetsen we aan een checklist voor begrijpelijk schrijven. De deelnemers leren nieuwe teksten schrijven en bestaande stukken herschrijven. Een goede keuze van informatie en het logisch en begrijpelijk presenteren van de boodschap krijgen daarbij veel aandacht. Verder komt het werken met beeldmateriaal aan bod. De cursus stimuleert de organisatie ook in andere vormen van communicatie beter af te stemmen en creatiever te zijn.

Deze cursus is ook te volgen als incompany.

Doelgroep: medewerkers die schrijven voor cliënten. Met name managers, beleidsmedewerkers, communicatiemedewerkers en coaches/ondersteuners van raden.

Duur: 3 dagen.

Prijs: € 885,- per persoon; dit is inclusief koffie/thee en lunch en exclusief € 34,95 cursusmateriaal (cursusmap en boek).

Plaats: Gouda of digitaal.

 

Naar inschrijfformulier

Cursus Cliëntgericht schrijven

Basiscursus Cliëntvertrouwenspersoon / vertrouwenspersoon zorg

Als cliëntvertrouwenspersoon ondersteun je de individuele cliënt in het verwoorden van klachten en bij het verbeteren van de situatie waarover onvrede bestaat. Om dit werk met succes en met plezier te kunnen doen, moet je beschikken over specifieke kennis, attitude en vaardigheden. De basiscursus cliëntvertrouwenspersoon geeft je die solide basis en een breder denkkader. De Leerweg sluit nauw aan bij ontwikkelingen in het veld en in de wetgeving.

Tijdens de basiscursus zullen we de basis behandelen van de volgende onderwerpen:

Dag 1: de basis van de functie, de functiebeschrijving, de gedragsregels voor de functie, je basishouding en plaats in de organisatie.

Dag 2: communicatie met cliënten, verwante en medewerkers, voorlichting en weerstanden.

Dag 3: basis van de rechten van cliënten, grenzen van de functie en registratie.

Deze cursus is ook te volgen als incompany.

Doelgroep: Cliëntvertrouwenspersonen/vertrouwenspersonen zorg in de zorg voor mensen met een beperking.

Ook aanstaand vertrouwenspersonen en cliëntvertrouwenspersonen uit andere sectoren van de zorg kunnen deelnemen.

Deze cursus is bedoeld voor (aanstaand) cliëntenvertrouwenspersonen die niet werkzaam zijn als CVP WZD.

Duur: 3 dagen.

Prijs: € 885,00 per persoon; inclusief koffie/thee en lunch.
exclusief € 25.- cursusmateriaal.

Plaats: Gouda of digitaal.

 

Naar inschrijfformulier

Basiscursus Cliëntvertrouwenspersoon/vertrouwenspersoon zorg

Modules Cliëntvertrouwenspersoon / vertrouwenspersoon zorg

Registratie van klachten

Registratie van klachten en meldingen is een belangrijk instrument voor kwaliteitsbewaking en verbetering. Zo ontstaat zicht op de vragen en problemen van cliënten die spelen in de instelling.

Klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Hoe gaat een CVP om met de klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag? Hoe kun je herkennen wat er gebeurd is? Wat zijn de vervolgstappen?

Communicatie met cliënten

Luisteren, informatie geven, de cliënt ondersteunen bij een besluitvormingsproces, de cliënt ondersteunen in een onderhandelingsgesprek. Kortom, een dag  over communiceren met cliënten en anderen. Een dag over afstemmen.

Omgaan met weerstanden

Met name bij medewerkers kan de CVP de nodige weerstanden ervaren. Je volgt de cliënt in zijn wensen en vragen. Daardoor moet je soms ook iets doen dat ten nadele van de organisatie is. Hoe ga je met dit soort dilemma’s om?

Omgaan met verschillende doelgroepen

Hoeveel moet je weten van autisme, niet aangeboren hersenletsel en andere diagnoses? Ga je met ouderen anders om dan met jongeren? Hoe kun je in het  contact rekening houden met verschillende doelgroepen zonder je al te veel in de ziektebeelden te hoeven verdiepen?

Rechten van cliënten en nieuwe wetgeving

De rechten van cliënten zijn o.a. het recht op informatie, op keuzevrijheid en op privacy. We kijken naar de wettelijke verankering van deze rechten, maar vooral naar de dilemma’s in de praktijk. Hoe kun je de rechten van cliënten echt verwezenlijken en wat is de taak van de CVP daarbij?

Doelgroep: cliëntvertrouwenspersonen in de zorg voor mensen met een beperking. Ook aanstaand cliëntvertrouwenspersonen en cliëntvertrouwenspersonen uit andere sectoren van de zorg kunnen deelnemen.
Die de basiscursus heeft gevolgd.
Deze cursus is bedoeld voor (aanstaand) cliëntvertrouwenspersonen die niet werkzaam zijn als CVP WZD

Duur: iedere module een dag van 10 tot 16 uur.

Prijs: per module € 360,00 per persoon; inclusief koffie/thee, lunch en materiaal.

Plaats: Gouda of digitaal.
Naar inschrijfformulier

Modules Cliëntvertrouwenspersoon/vertrouwenspersoon zorg

Overige cursus mogelijkheden

Naast de al genoemde cursussen en trainingen, hebben we nog een aantal andere trainingen voor je klaarliggen zoals:

Training het coachen van ervaringsdeskundigen.

Verder zijn we benieuwd waar jouw behoefte ligt. Ben je op zoek naar een training over een thema rond zeggenschap en rechten van cliënten? Laat het ons weten.

Neem contact met ons op.

Overige cursus mogelijkheden

Advies

Advies voor iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van cliënten.Over alle onderwerpen rond cliëntmedezeggenschap, cliëntcommunicatie en rechten. 

Je kunt bij ons terecht voor advies over:

de praktijk van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018

de praktijk van de Wet zorg en dwang

zeggenschap, wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging

rechten van cliënten

beleidsontwikkeling op het gebied van cliëntmedezeggenschap, cliëntcommunicatie en    de rechten van cliënten

gevolgen van nieuwe wetgeving voor het beleid van de zorginstelling

cliëntcommunicatie in de praktijk

cliëntmedezeggenschap

Werkbegeleiding en coaching

Door werkbegeleiding en coaching geef je jezelf de kans om te blijven groeien in je functie en dilemma’s te bespreken.

Met twee tot vier gesprekken per jaar houd je jezelf scherp in je werk.
Wij bieden dit voor:

coaches/ondersteuners

cliëntenvertrouwenspersonen

functionarissen medezeggenschap

andere medewerkers rond medezeggenschap en rechten.
Per individueel gesprek zijn de kosten:
€ 245,00 op het kantoor van Raad op Maat
€ 345,00 per gesprek op jouw werkplek, plus de reiskosten.

Bij 4 gesprekken of meer per jaar geven wij 10 % korting op de totaalprijs.

Reiskosten zijn € 0,42 per km.

De gesprekken duren gemiddeld 1,5 uur.

Kosten voor gesprekken in een groep zijn in overleg.

RaadMaatjes

De RaadMaatjes zijn twee acteurs. Zij kunnen sketches laten zien over allerlei onderwerpen rond de zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking. Sketches over bijvoorbeeldde r echten van cliënten en bejegening. Het zijn altijd situaties die ook in de dagelijkse praktijk voorkomen.

De RaadMaatjes treden op voor verschillende doelgroepen op congressen en studiedagen:

cliënten, ouders/verwanten, medewerkers of combinaties van deze groepen.
De RaadMaatjes kunnen ook samen met een gespreksleider uitgenodigd worden. De gespreksleider ondersteunt de discussie over de sketches.
De RaadMaatjes kosten vanaf € 825,00 per dagdeel, exclusief reiskosten.

De RaadMaatjes voor twee aansluitende dagdelen vanaf € 1225,00, exclusief reiskosten.

De RaadMaatjes met gespreksleider kosten vanaf 
€ 1495,00 per dagdeel, exclusief reiskosten 0,42 cent/km

Genoemde prijzen zijn inclusief voorbereiding met maximaal één keer (telefonisch) overleg.

Vereenvoudigingen

Raad op Maat maakt van een ingewikkelde tekst een voor cliënten toegankelijke versie. Zo kunnen cliënten zelf lezen of voorgelezen krijgen wat voor hen van belang is. Begrijpelijke taal is een voorwaarde voor zeggenschap.
Vaak ontstaat in overleg een nieuwe tekst waarin alleen staat wat cliënten raakt of wat zij willen weten. Een andere vorm is uitleg bij een tekst, bijvoorbeeld bij een overeenkomst. Ook maken we eenvoudige teksten ter vervanging van ingewikkelde teksten, bijvoorbeeld voor cliëntenraden.

Congressen en studiedagen

Raad op Maat heeft veel ervaring met het organiseren van congressen voor cliënten. We kunnen meedenken over de organisatie en de invulling van de dag.

Op congressen en studiedagen verzorgen wij workshops en inleidingen voor cliënten, ouders/verwanten, zorgprofessionals en (management)teams. Thema’s zijn met name medezeggenschap, cliëntcommunicatie en rechten.

Deze studiedag is ook te volgen als incompany.

Netwerk Kwaliteit Cliëntparticipatie

Raad op Maat heeft in 1999 een Netwerk opgericht voor (beleids-)medewerkers die cliëntmedezeggenschap in hun takenpakket hebben. Het Netwerk Kwaliteit Cliëntparticipatie, voorheen het Netwerk Functionarissen Medezeggenschap. Er zijn op dit moment ruim 30 mensen lid.

Als lid krijg je o.a. 4 bijeenkomsten per jaar, gratis nieuw ontwikkelde hulpmiddelen
(geldt voor alle niet-digitale hulpmiddelen en producten) en toegang tot een besloten website voor de leden met informatie en een forum. Daarnaast kunnen de leden ook gebruik maken van de helpdesk van Raad op Maat.
Inloggen website voor leden
De kosten zijn € 495,00 per jaar.
Eventueel uit te breiden met een jaarlijks adviesgesprek. 

De kosten voor dit lidmaatschap PLUS zijn € 745,00.
Nieuwe mensen kunnen gebruik maken van het aspirant lidmaatschap:
Deelname aan 2 bijeenkomsten met de bijbehorende verslagen. De kosten zijn € 250,00.

Wet zorg en dwang in de praktijk

Hieronder vind je een aantal filmpjes over de Wet zorg en dwang. Om te bespreken samen met cliënten, in de teamvergadering of op een bijeenkomst met verwanten.

Bij de filmpjes hoort het boekje Het recht op vrijheid en de Wet zorg en dwang voor cliënten.

Wie beslist?

Hieronder vind je een aantal filmpjes over de zeggenschap van cliënten. Om te bespreken samen met cliënten, in de teamvergadering of op een bijeenkomst met verwanten. Bij de filmpjes hoort het boek Wie beslist? voor begeleiders en het boekje Wie beslist? voor cliënten.

Raad op Maat webwinkel hulpmiddelen

Klik hier

missie

Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
closearrow-circle-o-downmap-markerenvelopeangle-double-upmobileellipsis-vdot-circle-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram