Hulpmiddelen voor de cliëntenraad

In onze winkel vind je producten die zeggenschap en rechten van cliënten ondersteunen. Hulpmiddelen, brochures en boeken voor cliënten en voor medewerkers. Maar ook spellen en dvd’s. Heb je vragen over producten? Neem dan contact met ons op.

Alle producten van Raad op Maat staan hieronder op een rij.

Je kunt ook meteen kiezen voor een van de volgende groepen producten:

Aandachtskaartjes

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Een set van 4 kaartjes voor leden van cliëntenraden. Met deze kaartjes kunnen de leden van de raad in de vergadering aangeven als er te veel of te weinig gepraat wordt. Of als iemand iets wil zeggen. Maar ook als er te moeilijke taal gebruikt wordt. De kaartenset kan natuurlijk ook bij andere bijeenkomsten gebruikt worden.

Prijs:    5,95 In winkelmand

Adviesblok donkerblauw

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Op het formulier kan de achterban van de cliëntenraad een vraag stellen aan de raad. Het adviesblok heeft 50 formulieren.

Prijs:    6,95 In winkelmand

Adviesblok geel

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Op het formulier kan de cliëntenraad het advies aan de manager schrijven. Het adviesblok heeft 50 formulieren.

Prijs:    6,95 In winkelmand

Adviesblok lichtblauw

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Op het formulier kan de manager reageren op het advies van de cliëntenraad. Het adviesblok heeft 50 formulieren.

Prijs:    6,95 In winkelmand

Adviesblok oranje

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Op het formulier kan de cliëntenraad een vraag stellen aan de achterban. Het adviesblok heeft 50 formulieren.

Prijs:    6,95 In winkelmand

Adviesblok roze

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Op het formulier kan de manager advies vragen aan de cliëntenraad. Het adviesblok heeft 50 formulieren.

Prijs:    6,95 In winkelmand

Adviesblokken

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Dit zijn 5 adviesblokken van ieder 50 formulieren. De formulieren helpen bij het advieswerk van de raad.

 • Oranje: de raad stelt een vraag aan de achterban.
 • Donkerblauw: de achterban stelt een vraag aan de raad.
 • Roze: de manager stelt een adviesvraag aan de raad.
 • Geel: de cliëntenraad geeft het advies aan de manager.
 • Lichtblauw: de manager reageert op het advies van de cliëntenraad.

De adviesblokken zijn ook los te koop.

Prijs:    31,95 In winkelmand

Bewaarkaart Ondersteuningsplan en de rechten van cliënten

Hulpmiddel voor cliënten. De bewaarkaart geeft informatie over de rechten van cliënten rond het ondersteuningsplan. De bewaarkaart is geschreven in eenvoudige taal. Op de kaart staan pictogrammen.

Prijs:    3,75 In winkelmand

Boek Bemoeipraat

Bemoeipraat is een boek voor cliënten. Met dit boek kunnen cliënten met hun begeleider in gesprek gaan. Het helpt om samen te praten over bemoeizorg. Het doel is om bemoeizorg te verminderen. Dat kan door er afspraken over te maken.

Klik hier om het boek Bemoeipraat te downloaden.

Prijs:    9,95 In winkelmand

Brochure en CD rom ‘Informatie als je in de cliëntenraad wilt’

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Dit is een mapje met 4 boekjes en een cd-rom. De boekjes zijn verschillende versies van dezelfde informatie. Je leest over het wie, wat, waar en waarom van de cliëntenraad. Het boekje geeft informatie voor nieuwe raadsleden. Je kunt het ook gebruiken om de achterban te vertellen over het werk van de raad. Op de cd-rom staan de verschillende versies. De raad kan het boekje zelf aanvullen met eigen informatie. Bijvoorbeeld met de namen van de raadsleden.

Prijs:    19,75 In winkelmand

Cd-rom met agenda- en notulenformulier

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Op de cd-rom staan een agendaformulier en een notulenformulier. Met de formulieren kun je de agenda en de notulen maken op de computer. Dat doe je agendapunt voor agendapunt. De pictogrammen blijven op de juiste plek staan. De formulieren zijn documenten in Word. Ze kunnen bewaard, veranderd en afgedrukt worden. De pictogrammen zijn hetzelfde als op de andere hulpmiddelen.

Prijs:    19,75 In winkelmand

Poster ‘Een besluit nemen in de raad’

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. De poster helpt de raad om een besluit stap voor stap te nemen. In de brochure bij de poster staat welke vragen de raad bij de verschillende stappen kan stellen.
De poster is 26×37 cm.

Prijs:    9,75 In winkelmand

Schrijfblad of onderlegger voor notulisten

Hulpmiddel voor de notulist van de cliëntenraad. Met deze onderlegger kan de notulist de agenda goed overzien tijdens de vergadering.

Prijs:    6,25 In winkelmand

Starterspakket

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Dit starterspakket ondersteunt de raad bij het raadswerk. Het bestaat uit:

 • voorzittersboekje
 • voorzittershamer
 • vergaderagenda tafelflip-over
 • vergaderafspraken-kaart
 • voorzitters-taken-kaartjes
 • schrijfblad voor notulisten
 • aandachtkaartjes
 • stemkaarten
 • adviesblok ‘vraag-aan-de-achterban’
 • adviesblok ‘vraag-aan-de-raad’
 • brochure ‘Rechten van de raad’
Prijs:    110,00 In winkelmand

Stemkaarten

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Met behulp van de stemkaarten kun je als lid van de raad aangeven of je voor of tegen een voorstel bent.

Prijs:    5,95 In winkelmand

Vergader-afsprakenkaart

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Op de kaart staan afspraken die leden van de raad met elkaar kunnen maken over het vergaderen. Ze kunnen elkaar hier elke vergadering aan herinneren. Bij de afspraken staan pictogrammen.

Prijs:    5,95 In winkelmand

Vergaderagenda-tafelflipover

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Met de tafelflipover kunnen de leden van de raad zien welk agendapunt aan de orde is. De agendapunten zijn aangegeven als pictogram. Dit zijn de pictogrammen die ook in andere hulpmiddelen gebruikt worden.

Prijs:    32,75 In winkelmand

Verkiezingenkoffertje

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. In dit koffertje zit informatie die de raad kan gebruiken bij het houden van verkiezingen. Een stappenplan voor het organiseren van verkiezingen en tips bij iedere stap. En voorbeelden van o.a. een stembiljet een verkiezingsreglement.

Prijs:    97,50 In winkelmand

Voorzittersboekje

Een hulpmiddel voor voorzitters van cliëntenraden. Op elke bladzijde staat het pictogram van een agendapunt. Naast het pictogram staat een tekst afgedrukt die de voorzitter kan oplezen. De voorzitter kan ook zijn of haar eigen tekst toevoegen.

Prijs:    17,50 In winkelmand

Voorzittershamer

Voor iedereen die belangrijk genoeg is. Een mooi cadeau om een nieuwe voorzitter welkom te heten. De hamer is van hout en met de hand gedraaid.

Prijs:    26,50 In winkelmand

Voorzitterstaken-kaartjes

Voor de voorzitter van de cliëntenraad. Op de taken-kaartjes staan de verschillende taken van de voorzitter. Met de kaartjes kan de voorzitter meer grip krijgen op zijn of haar taken.

Prijs:    5,95 In winkelmand

Vragenlijst ‘Jouw mening over ondersteuning’

Hulpmiddel voor de cliëntenraad. Gemaakt voor cliëntenraden die onderzoek willen doen naar de tevredenheid van cliënten die Begeleid Zelfstandig Wonen. Het hulpmiddel bestaat uit een vragenlijst, een handleiding voor het onderzoek en een voorbeeldbrief. De vragenlijst bestaat uit 7 vragen over de ondersteuning en begeleiding. Alle informatie is geschreven in eenvoudige taal, met pictogrammen.

Prijs:    7,75 In winkelmand