Boeken en brochures voor professionals in de zorg

In onze winkel vind je producten die zeggenschap en rechten van cliënten ondersteunen. Hulpmiddelen, brochures en boeken voor cliënten en voor medewerkers. Maar ook spellen en dvd’s. Heb je vragen over producten? Neem dan contact met ons op.

Alle producten van Raad op Maat staan hieronder op een rij.

Je kunt ook meteen kiezen voor een van de volgende groepen producten:

Boek ‘Communiceren met mensen met een verstandelijke handicap’

Communiceren met mensen met een beperking vraagt om afstemming. Dat is belangrijk om elkaar te begrijpen en om te groeien. Dit boek geeft basisinformatie over het belang van communicatie. Daarnaast komen veel praktische toepassingen aan bod; van het voeren van gesprekken tot het schrijven van eenvoudige teksten. Het boek is geschreven voor professionals die zich verantwoordelijk voelen voor optimale communicatie met hun cliënten en hun eigen communicatieve vaardigheden verder willen ontwikkelen.

Auteur: Monica Boschman
Heruitgave: MB communicatie – 2012

Prijs:    24,95 In winkelmand

Boek ‘Rechten van cliënten met een verstandelijke beperking’

Het boek ‘Rechten van cliënten met een verstandelijke beperking’ is speciaal voor werkers in de zorg geschreven. De auteurs presenteren gedegen basisinformatie om goed te kunnen omgaan met vraagstukken die te maken hebben met de rechten van mensen met een verstandelijke beperking.

Auteurs: Brenda Frederiks en Loes den Dulk
Uitgeverij Boom/Nelissen, Amsterdam, 2009
PM reeks
ISBN nummer: 987 90 244 18220
Derde Herziene druk 2012

Prijs:    20,00 In winkelmand

Brochure ‘Taak- en functiebeschrijving coach/ondersteuner’

Een uitgebreide taak- en functiebeschrijving van de coach/ondersteuner van een bewonersraad, deelnemersraad of cliëntenraad. De beschrijving geeft houvast aan de coach/ondersteuner, de raad en de organisatie voor de invulling van de functie.

Prijs:    8,25 In winkelmand

Brochure ‘Taak- en functiebeschrijving functionaris medezeggenschap’

Een uitgebreide taak- en functiebeschrijving van de functionaris medezeggenschap. De beschrijving geeft houvast aan de functionaris medezeggenschap, de raad en de organisatie voor de invulling van de functie.

Prijs:    8,25 In winkelmand

Brochure ‘Taakbeschrijving Taakhouder Medezeggenschap’

De brochure geeft informatie over de taakgebieden van de taakhouder medezeggenschap, over de verantwoordelijkheid en over hoe de taken van de verschillende functionarissen zich tot elkaar verhouden.

Prijs:    5,50 In winkelmand

Handboek Coachen van Cliëntenraden

Het vernieuwde Handboek Coachen van Cliëntenraden is geschreven voor coaches van raden. Het is een handboek voor het opzetten en ondersteunen van cliëntenraden, deelnemersraden en bewonersraden van mensen met een verstandelijke beperking. Het Handboek Coachen van Cliëntenraden vervangt het Handboek Raad op Maat.

Auteur: Loes den Dulk
Uitgeverij Conferent, Zeewolde 2012
ISBN nummer: 9789081763530

Prijs:    24,50 In winkelmand

Wie beslist?

De cliënt zelf, de begeleider of zijn vertegenwoordiger? Of beslis je samen?
En hoe bepaal je dat? En wie bepaalt dat?
Hoe ondersteun je cliënten die zelf kiezen en hoe neem je een beslissing voor de cliënt?

Deze vragen komen aan de orde in het boek “Wie beslist?. Het centrale thema is wilsbekwaamheid. Want als de cliënt een beslissing begrijpt, mag hij zelf beslissen.
Aan de begeleider de taak om hem te ondersteunen bij de beslissing. Alleen als de cliënt een beslissing niet overziet, dus voor de beslissing wilsonbekwaam is, kan de begeleider de beslissing bij de cliënt weghalen.

In dit boek laat Loes den Dulk zien wat wilsbekwaamheid betekent in de praktijk en waar de verantwoordelijkheid ligt van de begeleider, de gedragsdeskundige, de vertegenwoordiger en de cliënt. Dat maakt het boek ook relevant voor iedereen die samenwerkt.

Bij dit boek hoort de film ‘Wie beslist?”
Voor cliënten hebben we ook een boek over dit onderwerp geschreven.

Prijs:    15,90 In winkelmand