Boeken en brochures voor cliënten en cliëntenraden

In onze winkel vind je producten die zeggenschap en rechten van cliënten ondersteunen. Hulpmiddelen, brochures en boeken voor cliënten en voor medewerkers. Maar ook spellen en dvd’s. Heb je vragen over producten? Neem dan contact met ons op.

Alle producten van Raad op Maat staan hieronder op een rij.

Je kunt ook meteen kiezen voor een van de volgende groepen producten:

“Wie beslist?”

“Wie beslist? is een boekje over besluiten nemen.
Want je neemt elke dag allerlei beslissingen.
Sommige beslissingen neem je zelf.
Andere beslissingen neem je samen.
Soms is het zo ingewikkeld dat anderen voor jou beslissen.

Bij dit boekje hoort de film “Wie beslist?”
Deze kun je zien als hier op klikt.

Het boekje en de film kunnen je helpen om te kijken naar besluiten die jij wilt nemen.
Over grote en over kleine dingen in jouw leven.

Voor begeleiders is er ook een boek over dit onderwerp.

Prijs:    9,95 In winkelmand

Boek ‘Opzoekboek Rechten van Cliënten’

Boek voor cliënten en cliëntenraden. Dit opzoekboek legt in eenvoudige taal uit wat de rechten van cliënten zijn. Dit zijn rechten op het gebied van informatie, zeggenschap, privacy, vrijheid, goede zorg en klagen. Het boek geeft aan wat waar de rechten liggen en wat de grenzen van die rechten zijn. Er staan veel voorbeelden en foto’s in het boek.
Het boek is geschreven door Loes den Dulk samen met de leden van het LFB rechtenteam.

Prijs:    47,95 In winkelmand

Boek ‘Opzoekboek Vergaderen’

Boek voor de cliëntenraad. Het opzoekboek bevat antwoorden op vragen over vergaderen, adviseren, medezeggenschap, rechten van de cliënt en rechten van de raad. Het boek is geschreven in eenvoudige taal, met pictogrammen. Dit is het handboek voor elke cliëntenraad.
Het boek is geschreven door Loes den Dulk, Rieja van der Bragt, Gerrie Lammé en Sophia Praat.

Prijs:    49,95 In winkelmand

BOPZ boekje

Dit is een boekje voor cliënten. Het bevat de vereenvoudiging van de BOPZ-tekst. Het is geschreven in eenvoudige taal, met pictogrammen. De wet BOPZ beschermt de rechten van onvrijwillig opgenomen cliënten in zorginstellingen.
Onvrijwillig opgenomen betekent dat je niet uit jezelf naar de zorginstelling bent gegaan.

Prijs:    17,50 In winkelmand

Brochure ‘Een beslissing nemen, doe ik stap voor stap’

Een brochure voor cliënten. De informatie helpt je om een beslissing makkelijker te nemen. Bijvoorbeeld over vakantie of wonen. Het is een brochure in eenvoudige taal, met pictogrammen.

Prijs:    10,00 In winkelmand

Brochure ‘Handreiking bij adviseren over leefwensenonderzoek’ (pakket)

Deze handreiking is voor cliëntenraden die een leefwensenonderzoek willen beoordelen. Steeds meer zorginstellingen doen een leefwensenonderzoek. Zo verzamelen zij informatie over de wensen van cliënten. Cliëntenraden kunnen advies uitbrengen over het leefwensenonderzoek. Het pakket bestaat uit 3 versies van de brochure en een vragenlijst. De 3 versies zijn: de handreiking, de handreiking in eenvoudige taal en de handreiking in eenvoudige taal met pictogrammen.

Extra: De handreikingen zijn ook te raadplegen en te downloaden via onderstaande links:

Prijs:    21,50 In winkelmand

Brochure ‘Medezeggenschap buiten de deur?’

Dit is een brochure in 2 verschillende versies: voor cliëntenraden en voor managers. De brochures zijn een handreiking om medezeggenschap in te vullen in decentrale en extramurale zorgvormen. De brochure voor cliëntenraden is geschreven in eenvoudige taal, met pictogrammen.
€10,00 voor beide brochures.

Prijs:    10,00 In winkelmand

Brochure ‘Rechten van de cliëntenraad’

Prijs:    5,75 In winkelmand

Brochure ‘Van thema tot advies’ (set) Informatie voor cliënten en informatie voor organisaties

De brochure is een hulpmiddel voor de cliëntenraad van cliënten die begeleid zelfstandig wonen. Voor zo’n raad is het lastig om de achterban te bereiken. Iedereen woont in een ander huis en je ontmoet elkaar niet zo vaak. Dit boekje helpt de raad een goede manier van werken te vinden. De brochure is geschreven in eenvoudige taal, met pictogrammen.
Bij dit boekje krijg je ook het boekje voor de manager.

Prijs:    12,50 In winkelmand

Stripboek ‘De rechten van de cliënt’

Raad op Maat heeft een stripboek gemaakt over de rechten van mensen met een handicap vóór mensen met een handicap en andere geïnteresseerden. Het stripboek helpt cliënten gebruik te maken van hun rechten om meer zeggenschap in én over hun eigen leven te hebben én te krijgen.

Prijs:    18,25 In winkelmand

Vernieuwde Hoofdstuk 8 van het Opzoekboek Rechten van Cliënten

Het vernieuwde hoofdstuk “Recht op klagen” voor het Opzoekboek Rechten van Cliënten.

Prijs:    6,00 In winkelmand

Woordenboek

Woordenboek voor cliëntenraden en voor anderen die betrokken zijn bij medezeggenschap. In dit woordenboek staan woorden die veel gebruikt worden in raden in de zorg voor mensen met een beperking.

Prijs:    15,00 In winkelmand