NIEUW: STUDIEDAG WILSBEKWAAMHEID EN VERTEGENWOORDING

Hoe ver gaat de zeggenschap van de cliënt en wanneer is de vertegenwoordiger aan zet? Waar ligt jouw verantwoordelijkheid?

Naar aanleiding van de Handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid die kort geleden is gepubliceerd en de op 2 mei gepubliceerde Handreiking goede cliëntvertegenwoordiging, organiseert Raad op Maat een studiedag over de zeggenschap van cliënten, de grens van wilsbekwaamheid en de vertegenwoordiging van cliënten.

De eigen casuïstiek van de deelnemers staat centraal. We belichten de theorie aan de hand van de door de deelnemers ingebrachte casuïstiek.

Er is plaats voor maximaal 11 deelnemers, dus er is alle ruimte om de eigen praktijk in te brengen en bespreken. Geen algemene verhalen maar praktische handvatten voor de eigen praktijk.

Aan het eind van de dag weet de deelnemer:

  • Wat wilsbekwaamheid is.
  • Hoe een toetsing van wilsbekwaamheid eruitziet.
  • Wat het recht op zeggenschap van de cliënt inhoudt.
  • Wat de rol van de vertegenwoordiger is.
  • Wat een goed vertegenwoordiger is.
  • Waar de verantwoordelijkheid van de zorgverlener ligt.
  • Hoe je als zorgverlener het gesprek voert.
Doelgroep:gedragswetenschappers, artsen verstandelijk gehandicapten (coördinerend) begeleiders, vertrouwenspersonen zorg, en andere betrokken medewerkers in de zorg.
Plaats: Gouda
Datum:dinsdag 1 oktober 2024
Prijs:€ 325,00 per persoon inclusief koffie/thee en lunch
Docent:Loes den Dulk
Deelname: Mail naar info@raadopmaat.org