Nieuw: Het coachen van ervaringsdeskundigen

Van ervaringsdeskundigheid wordt steeds meer gebruik gemaakt in organisaties. Dat is een positieve ontwikkeling. Hierdoor wordt de kwaliteit van leven van cliënten versterkt.
Om als gelijkwaardige gesprekspartner te kunnen functioneren hebben ervaringsdeskundigen ondersteuning nodig van een coach.
De coach helpt om de competenties te versterken en om de ervaringsdeskundige een stevige plek in de organisatie te geven.
De ervaringsdeskundige en de coach vormen een duo waarin gelijkwaardigheid een belangrijk uitgangspunt is.

Tijdens de tweedaagse training leer je als coach om vertrouwd te raken met de basishouding gecombineerd met de onderliggende theorie.
Tijdens de training breng je praktijksituaties in, hier wordt mee geoefend en er wordt feed back op gegeven.
Één dagdeel is een ervaringsdeskundige aanwezig om ervaringen mee uit te wisselen en om met de ervaringsdeskundige te oefenen.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:
Dag 1: wat is ervaringsdeskundigheid, wat gaat er beter door ervaringsdeskundigheid, de plek van de ervaringsdeskundige in de organisatie.
De basishouding van de coach en de verschillende technieken die ingezet kunnen worden om de autonomie van de ervaringsdeskundige te versterken.

Dag 2: ervaringen uitwisselen in aanwezigheid van een ervaringsdeskundige.
Werken vanuit het gezichtspunt van de ander op basis van gelijkwaardigheid, procesgericht coachen en het leren omgaan met tegenstellingen, het voeren van een dialoog.
Het onderzoeken van de kwaliteiten en de valkuilen als coach.

Doelgroep: Voor ervaren coaches die een onafhankelijke positie hebben in de organisatie.
Duur         : 2 dagen
Data.         : dinsdag 4 juni en dinsdag 25 juni 2024
Prijs          : € 590 per persoon; inclusief koffie/thee en lunch
Plaats       : Gouda
Docent     : Harry Harmsen
Deelname: mail naar info@raadopmaat.org