Netwerk voor Vertrouwenspersonen Zorg 17mei

Voor de vertrouwenspersoon Zorg die een belangrijke rol vervult in het versterken van de stem van de cliënt, die een solistische functie heeft met vaak geen directe collega’s, die vertrouwelijk werkt en toch casuïstiek wil bespreken, die kennis wil opdoen, die ervaringen wil delen, die aan wil sluiten bij een intervisiegroep, die collega’s wil ontmoeten en die op zoek is naar een warm nest waar je met collega’s over het mooie vak kunt spreken, organiseren we een:

Landelijke studie- en netwerkdag waarmee we een aftrap geven aan een kennisnetwerk voor de Vertrouwenspersoon Zorg

Dag:woensdag 17 mei 2023.
Locatie:Hogeschool Domstad. Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
Tijdstip:10.00 uur tot 16.00 uur
Kosten:€ 200,00

De dag zal in het teken staan van ontmoeting, verbinding, uitwisseling en kennis opdoen.

Programma:

Ochtend          : 10.00 uur

Na een kennismaking met de deelnemers gaan we met elkaar in gesprek over de zichtbaarheid van de Vertrouwenspersoon Zorg in de organisatie. Hoe werk je aan je zichtbaarheid en hoe kan de organisatie hierbij helpen? Heb je te maken met weerstanden en hoe ga je hiermee om? Ook gaan we in gesprek met een bestuurder die de functie van Vertrouwenspersoon Zorg een warm hart toedraagt.

Middag            :

In de middag staan we stil bij de samenwerking met andere functionarissen vanuit andere wetgeving. Hoe werk je samen met een klachtenfunctionaris, een CVP Wzd of de onafhankelijk clientondersteuner? Zijn er grenzen aan deze samenwerking? Hoe positioneer je jezelf?

Aan het einde van dag verkennen we waar de behoefte ligt van de deelnemers voor de toekomst en een volgende netwerkdag.

Afsluiting         : 16.00 uur

Met je deelname aan deze netwerkdag word je automatisch lid van het netwerk in 2023. Met dit lidmaatschap kan je deelnemen aan de lunch Webinars die worden georganiseerd, waarvan er voor jou één gratis is. Je ontvangt 2 keer per jaar een digitale nieuwsbrief met hierin belangrijke werk gerelateerde onderwerpen. Je kunt gebruik maken van een vraagbaak voor korte vragen en je ontvangt 10% korting op het scholingsaanbod van Raad op Maat voor Vertrouwenspersonen Zorg.

Daarnaast bieden we ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van intervisie.

Dus ben je Vertrouwenspersoon Zorg, ook wel cliëntvertrouwenspersoon genoemd, niet zijnde de CVP Wzd, meld je dan aan voor dit netwerk en de netwerkdag van 17 mei 2023.

Je kunt hiervoor het inschrijfformulier invullen en sturen naar; info@raadopmaat.org

We kijken er naar uit om je te ontmoeten.