Netwerk voor Vertrouwenspersonen Zorg 2

Uitnodiging netwerk(dag) Vertrouwenspersoon Zorg

Voor de vertrouwenspersoon Zorg die een belangrijke rol vervult in het versterken van de stem van de cliënt, die een solistische functie heeft met vaak geen directe collega’s, die vertrouwelijk werkt en toch casuïstiek wil bespreken, die kennis wil opdoen, die ervaringen wil delen, die aan wil sluiten bij een intervisiegroep, die collega’s wil ontmoeten en die op zoek is naar een warm nest waar je met collega’s over het mooie vak kunt spreken, is er een netwerk en organiseren we een:

Landelijke studie- en netwerkdag voor de Vertrouwenspersoon Zorg

Dag                 : Dinsdag 14 mei 2023.

Locatie           : Hogeschool Domstad. Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht

Tijdstip          : 10.00 uur tot 16.00 uur

Kosten           : € 250,00                                                        

De dag zal in het teken staan van ontmoeting, verbinding, uitwisseling en kennis opdoen. Tussen de middag staat er een lekkere lunch voor je klaar.

Programma:

Ochtend         
Na een kennismaking met de deelnemers gaan we met elkaar in gesprek over het thema onafhankelijkheid in je functie van de Vertrouwenspersoon Zorg in de organisatie. Waarom is onafhankelijk werken zo belangrijk, hoe geef je hier invulling aan, hoe kan de organisatie hierbij helpen en hoe kan jij de organisatie hierbij helpen?

Ook bespreken we het thema; De Vertrouwenspersoon Zorg is mijn vriend!
Hoever ga je in de ondersteuning van cliënten, ligt er een grens en door wie wordt dit bepaald?

Middag
In de middag staan we stil bij het werken volgens een taak- functieomschrijving, het voeren van een rapportage en registreren van kwesties.

Er is dan ook ruimte voor inbreng van casuïstiek.

Aan het einde van dag verkennen we waar de behoefte ligt van de deelnemers voor een volgende netwerkdag

Afsluiting         : 16.00 uur

Met je deelname aan deze netwerkdag word je automatisch lid van het netwerk. Met dit lidmaatschap kan je deelnemen aan de lunch Webinars die worden georganiseerd, waarvan er voor jou één gratis is. Je ontvangt een digitale nieuwsbrief met hierin belangrijke werk gerelateerde onderwerpen. Je kunt gebruik maken van een vraagbaak voor korte vragen en je ontvangt eenmalig 10% korting op de training van Raad op Maat voor Vertrouwenspersonen Zorg.
Daarnaast bieden we ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van intervisie.
Dus ben je Vertrouwenspersoon Zorg, ook wel cliëntvertrouwenspersoon genoemd, niet zijnde de CVP Wzd, meld je dan aan voor dit netwerk en de netwerkdag van 14 mei 2024.

Je kunt hiervoor een sturen naar; info@raadopmaat.org

We kijken er naar uit om je te ontmoeten.

Informatie over dit kennisnetwerk:

Dit kennisnetwerk is voor de vertrouwenspersoon Zorg die een belangrijke rol vervult in het versterken van de stem van de cliënt, die een solistische functie heeft met vaak geen directe collega’s, die vertrouwelijk werkt en toch casuïstiek wil bespreken, die kennis wil opdoen, die ervaringen wil delen, die aan wil sluiten bij een intervisiegroep, die collega’s wil ontmoeten en die op zoek is naar een warm nest waar je met collega’s over het mooie vak kunt spreken.

Lidmaatschap 2024€ 250,00
na 1 juli 2024€ 75,00
Netwerkdag 14 mei 2024

Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar en wordt automatisch verlengd. Opzeggen kan tot 1 december.

Met dit lidmaatschap kan je deelnemen aan de jaarlijkse netwerkdag, aan de lunch Webinars die worden georganiseerd, waarvan er voor jou één gratis is. Ontvangt je een digitale nieuwsbrief met hierin belangrijke werk gerelateerde onderwerpen. Je kunt gebruik maken van een vraagbaak voor korte vragen en je ontvangt éénmalig 10% korting op de training van Raad op Maat voor Vertrouwenspersonen Zorg.

Daarnaast bieden we ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van intervisie.

Dus ben je Vertrouwenspersoon Zorg, ook wel cliëntvertrouwenspersoon genoemd, niet zijnde de CVP Wzd, meld je dan aan voor dit netwerk.