Goede cliëntvertegenwoordiging

Als een cliënt zelf geen weloverwogen beslissingen kan nemen, komt de cliëntvertegenwoordiger in beeld.
• Welke taken en verantwoordelijkheden horen bij de rol van vertegenwoordiger?
• Wanneer beslist de vertegenwoordiger en wanneer beslist de cliënt?
• En waar ligt de verantwoordelijkheid van de zorgverlener?
• Wat mogen vertegenwoordiger, cliënt en zorgverlener van elkaar verwachten?

Deze vragen verdienen aandacht, zeker ook omdat er veel misverstanden bestaan over de zeggenschap van cliënten en de taak en positie van de vertegenwoordiger.

De zojuist verschenen handreiking ‘Goede cliëntvertegenwoordiging’ besteedt aandacht aan deze vragen en geeft ook antwoord op de vraag wat is goede vertegenwoordiging? Ook biedt de handreiking praktische adviezen en praktijkvoorbeelden.

Loes den Dulk heeft deze handreiking mogen schrijven in opdracht van Vilans en in nauwe samenwerking met KNMG, Mentorschap Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en V&VN. Het project is gefaciliteerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Voor wie?

De handreiking is ontwikkeld voor zorgverleners in alle sectoren van zorg die te maken hebben met cliënten die niet of onvoldoende in staat zijn de gevolgen van beslissingen over zorg of behandeling te overzien.
Er is ook een versie gemaakt voor cliënten en hun naasten.
We hopen dat de belangenverenigingen in de verschillende sectoren een verdere vertaling maken voor de eigen doelgroep.


De handreiking

Handreiking Goede cliëntvertegenwoordiging voor zorgverleners
Gratis download hier

Goede cliëntvertegenwoordiging – versie voor cliënten en hun naasten
Gratis download

Studiedag wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging

Op 21 mei organiseert Raad op Maat een studiedag over het thema wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging. Meer weten over deze dag en aanmelden kan via klik hier. Deze dag kan ook in company op maat worden aangeboden.