Disclaimer

Raad op Maat
Oosthaven 15-16, 2801 PC GOUDA

De website van Raad op Maat is zorgvuldig samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. Toch kan het zijn dat er onjuistheden of onvolkomenheden vermeld worden omdat de volledigheid van gegevens niet altijd gecontroleerd kan worden. Wij wijzen u erop dat wij geen aansprakelijkheid kunnen erkennen voor het onvolledig of niet geheel juist verwoorden van feiten.De op de website afgebeelde foto’s, tekeningen en informatie over objecten zijn bedoeld om een indruk te verkrijgen, er kunnen altijd afwijkingen c.q. verschillen bestaan. De directie van Raad op Maat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van de vermelde gegevens.

Onze informatie wordt vrijblijvend verstrekt aan meerdere partijen en is geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, doch dient uitsluitend als uitnodiging tot onderhandelen. Het is de gebruiker van onze website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, mits er uitdrukkelijke schriftelijke om toestemming gevraagd wordt aan de directie van Raad op Maat.

missie

Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
closearrow-circle-o-downmap-markerenvelopemobileellipsis-v linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram