We willen dat een cursus leuk en nuttig is.
Daarom overleggen we vooraf met elkaar zodat de cursus goed past bij wat de raad wil leren. 
De cursus is altijd op maat.


Cursussen kunnen ook digitaal verzorgd worden.
Voor digitale cursussen hebben we een aantal regels opgesteld.
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Basiscursus Vergaderen en medezeggenschap

De cursus helpt de raad zijn werk goed te doen.
Je leert opkomen voor belangen van cliënten.
Je leert veel over vergaderen en over de taken van de raadsleden.
We bespreken de rechten van de raad.
Die rechten staan in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.
Andere onderwerpen zijn de notulen van de raad en de taak van de coach.
Ook praten met de achterban en met de manager komt aan bod.

Vooraf overleggen we met elkaar zodat de cursus goed past bij wat de raad wil leren.
De cursus is altijd op maat.

Doelgroep:
een hele raad 
Duur:
4 bijeenkomsten van 2 uur, of in overleg.
Data:
in overleg.
Prijs:
€ 1.995,00 voor de hele groep.
Plus cursusmateriaal en reiskosten docent. In het weekend of in de avond geldt een toeslag van 10%.
Plaats:
een vergaderruimte binnen de zorginstelling.
Folder:

Vervolgcursus Vergaderen en medezeggenschap

Deze cursus is een vervolg op de basiscursus.
Je werkt al een tijdje met plezier in de raad.
Je wilt meer weten over het werk van de raad.
Ook krijgt de raad steeds nieuwe vragen.
De vervolgcursus helpt de raad het werk nog beter te doen.
De raad kiest zelf welke onderwerpen belangrijk zijn.
Bijvoorbeeld discussiëren, onderhandelen en omgaan met de achterban.

Vooraf overleggen we met elkaar zodat de cursus goed past bij wat de raad wil leren.
De cursus is altijd op maat.

Doelgroep:
een raad die de basiscursus heeft gedaan en meer willen leren.
Duur:
aantallen bijeenkomsten van 2 uur in overleg.
Data:
in overleg.
Prijs:
bij 4 bijeenkomsten € 1.995,00 voor de hele groep. Plus cursusmateriaal en reiskosten docent. In het weekend of in de avond geldt een toeslag van 10%.
Plaats:
een vergaderruimte binnen de zorginstelling.
Folder:

Voorzitten, hoe doe je dat?

Als voorzitter van de raad leid je de vergadering.
Je geeft iedereen de kans om zijn mening te geven.
Je luistert goed naar alle verschillende meningen.
Je bewaakt de tijd en geeft samenvattingen.
Je zorgt dat besluiten goed genomen worden.
Deze cursus helpt je om een goede voorzitter te zijn.


Vooraf overleggen we met elkaar zodat de cursus goed past bij wat de voorzitters willen leren. De cursus is altijd op maat.

Doelgroep:
voorzitters en vice-voorzitters van cliëntenraden
Duur:
aantal bijeenkomsten van 2 uur in overleg.
Data:
in overleg.
Prijs:
voor 4 bijeenkomsten € 1.995,00 voor de hele groep. Plus cursusmateriaal en reiskosten docent. In het weekend of in de avond geldt een toeslag van 10%.
Plaats:
een vergaderruimte binnen de zorginstelling.
Folder:

Folder:

Notuleren, hoe doe je dat?

Als notulist van de raad maak je het verslag van de vergadering.
Je schrijft op wat er gezegd en besloten wordt.
In het verslag kan iedereen teruglezen wat er tijdens de vergadering besproken is. Deze cursus helpt je een goede notulist te zijn.
Je leert aantekeningen maken en een verslag maken.

Vooraf overleggen we met elkaar zodat de cursus goed past bij wat de deelnemers willen leren. De cursus is dus altijd op maat.

Doelgroep:
Notulisten van cliëntenraden
Duur:
aantal bijeenkomsten van 2 uur in overleg.
Datum:
in overleg.
Prijs:
voor 4 bijeenkomsten € 1.995,00 voor de hele groep. Plus cursusmateriaal en reiskosten docent. In het weekend of in de avond geldt een toeslag van 10%.
Plaats:
Een vergaderruimte binnen de zorginstelling.
Folder:
Folder:

Ken de rechten van cliënten

In de cursus leer je wat je rechten zijn als cliënt van een zorginstelling. Je leert over al je rechten. Bijvoorbeeld:
het recht op informatie,
het recht op zeggenschap,
het recht op klagen,
het recht op privacy,
het recht op geheimhouding,
het recht op goede zorg.
Je leert over je eigen rechten en de rechten van andere cliënten.
In de cliëntenraad kun je dan opkomen voor de rechten van alle cliënten.

Vooraf overleggen we met elkaar zodat de cursus goed past bij wat de raad wil leren.
De cursus is altijd op maat.

Doelgroep:
Een hele raad of een groep cliënten.
Duur:
4 bijeenkomsten van 2 uur, of in overleg.
Datum:
in overleg.
Prijs:
€ 1.995,00 voor de hele groep.
Plus cursusmateriaal en reiskosten docent. In het weekend of in de avond geldt een toeslag van 10%.
Plaats:
Een vergaderruimte bij de zorginstelling.
Folder:
Folder:

Workshop Wegwijs in de Wet zorg en dwang

In de workshop kijken we samen naar de Wet zorg en dwang.
Die wet regelt het recht op vrijheid van cliënten.
In de workshop leer je over die rechten.

Die workshop is op maat, dat betekent dat de workshop goed past bij de wensen en mogelijkheden van de leden van de raad.

Je kunt een spel spelen, naar filmpjes kijken en daar samen over praten of je kunt creatief aan de slag. 

Je kunt ook de RaadMaatjes daarbij uitnodigen. 

De RaadMaatjes laten met allerlei sketches zien wat de Wet in de praktijk betekent 

En je kunt dan zelf ook meespelen. 

Samen leer je over het recht op vrijheid van cliënten en over de Wet zorg en dwang. 

We bespreken ook wat je als cliëntenraad met deze wet kan doen.

Doelgroep:
een hele raad of een groep cliënten.
Duur:
2.5 uur
Datum:
in overleg. Dat kan in de ochtend zijn maar ook in de middag of avond.
Prijs:
€ 795,00
Dat is inclusief het materiaal, exclusief de reiskosten van de docent.
Plaats:
een vergaderruimte bij de zorginstelling.
Folder:

Penningmeester zijn, hoe doe je dat?

Als penningmeester beheer je het geld van de raad. Je houdt bij hoeveel geld de raad krijgt en uitgeeft. Je schrijft alles op in een kasboek. Je rekent uit hoeveel geld er nog over is. Zo zie je hoe de raad er financieel voor staat. Je maakt een financieel jaarverslag. Je maakt een begroting voor plannen van de raad. Deze cursus helpt je om een goede penningmeester te zijn.

Doelgroep:
Penningmeesters van cliëntraden
Duur:
4 bijeenkomsten van 2 uur, of in overleg.
Datum:
In overleg.
Prijs:
€ 1.995,00 voor de hele groep.
Plus cursusmateriaal en reiskosten docent. In het weekend of in de avond geldt een toeslag van 10%.
Plaats:
Een vergaderruimte binnen de zorginstelling.
Folder:

Inschrijven

Cursussen voor cliëntenraden bestaande uit vertegenwoordigers

Cursus op maat voor cliëntenraden bestaande uit vertegenwoordigers van cliënten.
In de cursus kan aandacht besteed worden aan onder andere de volgende thema’s:
Hoe vertegenwoordig je de vaak brede groep cliënten?
Hoe werk je samen met de vaak aanwezige raad van cliënten?
Wat zijn precies de rechten van de raad en hoe gebruik je die rechten?
Hoe ziet de relatie met de manager/bestuurder eruit?
Hoe kan de medezeggenschapsregeling eruit zien?
Wat zijn de rechten van de raad?
Doelgroep:
cliëntenraad bestaande uit vertegenwoordigers
Duur:
in overleg

Offerte op aanvraag, neem contact op

Wet zorg en dwang

Hieronder vind je een aantal filmpjes over de Wet zorg en dwang. 

Om te bespreken samen met je begeleider of in de cliëntenraad of tijdens een huiskamervergadering. 

Bij de filmpjes hoort het boekje "Het recht op vrijheid en de Wet zorg en dwang".

Wie beslist?

Hieronder vind je een aantal filmpjes over de zeggenschap van cliënten. 

Om te bespreken samen met je begeleider, in de cliëntenraad of op een huiskamervergadering. 

Bij de filmpjes hoort het boekje "Wie beslist?".

Hulpmiddelen voor de raad

De cliëntenraden bestaande uit vertegenwoordigers behartigen de belangen van de cliënten, aansluitend op de mogelijkheden van cliënten zelf.
De raad doet dat op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Het is een belangrijke en uitdagende taak. Hoe vertegenwoordig je de vaak brede groep cliënten? Hoe werk je samen met de vaak aanwezige raad van cliënten? Wat zijn precies de rechten van de raad en hoe gebruik je die rechten? Hoe ziet de relatie met de manager/bestuurder eruit? Allemaal vragen die kunnen leven bij cliëntenraden. Juist in deze tijd waarin de zorg zo aan het veranderen is, is het goed om als raad stil te staan bij de opdracht van de raad en de bij de raad passende werkwijze.

Informatie voor cliënten

De cliëntenraden bestaande uit vertegenwoordigers behartigen de belangen van de cliënten, aansluitend op de mogelijkheden van cliënten zelf.
De raad doet dat op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Raad op Maat heeft een aantal formulieren gemaakt voor de cliëntenraad.
Formulieren voor de achterban.
Formulieren rond advies geven aan de manager.

Die formulieren vind je hier.
Je kunt de formulieren downloaden en gebruiken.

Vraag aan de raad
Dit formulier geef je aan de cliënten als ze een vraag aan de raad willen stellen.
Vraag van de raad
Dit formulier gebruik je als de raad een vraag aan de cliënten wil stellen.
Vraag om advies of instemming van de manager
Dit formulier geef je aan de manager.
Vraag de manager of hij het wil gebruiken als hij de raad om advies of instemming vraagt.
Vraag van de manager
Antwoord van de raad
Dit formulier gebruikt de raad om antwoord te geven op een vraag van de manager.

Reactie van de manager
Dit formulier geef je aan de manager.
Vraag de manager of hij het wil gebruiken als reactie op het advies van de raad
Ongevraagd advies van de raad
Dit formulier geef je aan de manager.
Dit formulier gebruikt de raad voor een ongevraagd advies aan de manager.

RaadMaatjes

De RaadMaatjes zijn twee acteurs. 

Zij kunnen sketches laten zien over allerlei onderwerpen rond de zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking. 

Sketches over bijvoorbeeld de rechten van cliënten en bejegening. 

Het zijn altijd situaties die ook in de dagelijkse praktijk voorkomen.

De RaadMaatjes kunnen ook samen met een gespreksleider uitgenodigd worden. 

De gespreksleider ondersteunt de discussie over de sketches.
Doelgroep:
cliënten, ouders/verwanten, medewerkers of combinaties van deze groepen.


Prijs:
De RaadMaatjes kosten vanaf € 635,00 per dagdeel, exclusief reiskosten.
De RaadMaatjes voor twee aansluitende dagdelen vanaf € 995,00, exclusief reiskosten.
De RaadMaatjes met gespreksleider kosten vanaf € 975,00 per dagdeel, exclusief reiskosten.
Genoemde prijzen zijn inclusief voorbereiding met maximaal één keer (telefonisch) overleg.

missie

Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
closearrow-circle-o-downmap-markerenvelopeangle-double-upmobileellipsis-v linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram