Advies

Advies voor iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van cliënten. Over alle onderwerpen rond cliëntmedezeggenschap, cliëntcommunicatie en rechten. 

Je kunt bij ons terecht voor advies over:

de praktijk van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018

de praktijk van de Wet zorg en dwang

zeggenschap, wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging

rechten van cliënten

beleidsontwikkeling op het gebied van cliëntmedezeggenschap, cliëntcommunicatie en de rechten van cliënten

gevolgen van nieuwe wetgeving voor het beleid van de zorginstelling

cliëntcommunicatie in de praktijk

cliëntmedezeggenschap

Naast een adviesgesprek kunt u ook kiezen voor een adviestraject.

Offerte op aanvraag,

Neem contact met ons op

Realis​atie: Quantasie