Professionals

Professionals werken dagelijks aan zeggenschap en rechten van cliënten. We bieden verschillende diensten om te groeien, beleid te verbeteren, in gesprek en in beweging te komen. 
Voor al onze diensten gelden leveringsvoorwaarden. Je leest ze hier.

 Cursussen en Workshops

Incompany
lees meer

Cursussen en Workshops

Open inschrijving
lees meer

Werkbegeleiding en coaching

lees meer

RaadMaatjes

lees meer

Netwerk Kwaliteit Cliëntparticipatie

lees meer

Wet zorg en dwang

Filmpjes
lees meer

Wie beslist?

Filmpjes
lees meer

Hulpmiddelen voor professionals

lees meer

Hulpmiddelen voor cliënten

lees meer
Nieuwsbrief Medezeggenschap
Onze derde nieuwsbrief staat online. We zijn opzoek naar inspirerende verhalen, voorbeelden van verschillende organisaties. Heb jij een mooi voorbeeld...
Lees meer
Webinar de Huisregels.
De cliëntenraad heeft instemmingsrecht op de huisregels!Wist je dat? Graag nodig ik jou uit om mee te praten over huisregels...
Lees meer
Lokale cliëntenraden, letterlijk en/of figuurlijk ‘onbetaalbaar’?
De Wmcz 2018 in de praktijk Bij de invoering van de Wmcz 2018 werd nog een keer duidelijk gemaakt dat...
Lees meer

Cursussen en Workshops

lees meer

Werkbegeleiding en coaching

lees meer

Netwerk Kwaliteit Clientparticipatie

lees meer

Wet zorg en dwang

lees meer

Wie beslist?

lees meer

Advies

Advies voor iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van cliënten.
Over alle onderwerpen rond cliëntmedezeggenschap, cliëntcommunicatie en rechten.

Je kunt bij ons terecht voor advies over:

 • de praktijk van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018
 • de praktijk van de Wet zorg en dwang
 • zeggenschap, wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging
 • rechten van cliënten
 • beleidsontwikkeling op het gebied van cliëntmedezeggenschap, cliëntcommunicatie en de rechten van cliënten
 • gevolgen van nieuwe wetgeving voor het beleid van de zorginstelling
 • cliëntcommunicatie in de praktijk
 • cliëntmedezeggenschap

Naast een adviesgesprek kunt u ook kiezen voor een adviestraject.

Offerte op aanvraag, neem contact op.

Werkbegeleiding en coaching

Door werkbegeleiding en coaching geef je jezelf de kans om te blijven groeien in je functie en dilemma’s te bespreken.

Met twee tot vier gesprekken per jaar houd je jezelf scherp in je werk.

Wij bieden dit voor:

 • coaches/ondersteuners
 • cliëntenvertrouwenspersonen
 • functionarissen medezeggenschap
 • andere medewerkers rond medezeggenschap en rechten.

Per individueel gesprek zijn de kosten:

 • € 245,00 op het kantoor van Raad op Maat
 • € 345,00 per gesprek op jouw werkplek, plus de reiskosten
 • Bij 4 gesprekken of meer per jaar geven wij 10 % korting op de totaalprijs.
 • Reiskosten zijn € 0,35 per km.
  De gesprekken duren gemiddeld 1,5 uur.
  Kosten voor gesprekken in een groep zijn in overleg.

RaadMaatjes

De RaadMaatjes zijn twee acteurs. Zij kunnen sketches laten zien over allerlei onderwerpen rond de zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking. Sketches over bijvoorbeeldde r echten van cliënten en bejegening. Het zijn altijd situaties die ook in de dagelijkse praktijk voorkomen.

De RaadMaatjes treden op voor verschillende doelgroepen op congressen en studiedagen:
cliënten, ouders/verwanten, medewerkers of combinaties van deze groepen.
De RaadMaatjes kunnen ook samen met een gespreksleider uitgenodigd worden. De gespreksleider ondersteunt de discussie over de sketches.

De RaadMaatjes kosten vanaf € 635,00 per dagdeel, exclusief reiskosten.
De RaadMaatjes voor twee aansluitende dagdelen vanaf € 995,00, exclusief reiskosten.
De RaadMaatjes met gespreksleider kosten vanaf € 975,00 per dagdeel, exclusief reiskosten.
Genoemde prijzen zijn inclusief voorbereiding met maximaal één keer (telefonisch) overleg.

Onze bijdrage aan congressen en studiedagen 

Raad op Maat heeft veel ervaring met het organiseren van congressen voor cliënten. We kunnen meedenken over de organisatie en de invulling van de dag.

Op congressen en studiedagen verzorgen wij workshops en inleidingen voor cliënten, ouders/verwanten, zorgprofessionals en (management)teams. Thema’s zijn met name medezeggenschap, cliëntcommunicatie en rechten.

Offerte op aanvraag, neem contact op.

Cursussen en workshops

Cursussen, leerwegen en workshops 

Verder komen in zeggenschap en meer kunnen met rechten. Dit vraagt om bewustwording, kennis en vaardigheden. Wat nodig is en wat werkt, hangt af van de rol die mensen vervullen en van de beweging in de organisatie. We verzorgen cursussen en workshops voor begeleiders, gedragsdeskundigen, coaches cliëntenraad cliëntenvertrouwenspersonen en andere zorgprofessionals, managers en teams.

open inschrijving 

We bieden een aantal leerwegen en cursussen aan met open inschrijving. Kijk voor meer info in de agenda.

Zo rusten we professionals in verschillende functies toe voor cliëntgerichte ondersteuning. Belangrijk in de cursussen is het uitwisselen van ervaringen met collega’s uit andere organisaties. De open cursussen vinden plaats in ons kantoor in Gouda.

in zorginstellingen 

In zorginstellingen verzorgen wij cursussen en workshops op maat. Het programma, de werkwijze en het aantal dagdelen stemmen we af op de vragen en wensen van de organisatie.

cursussen en workshops

cursussen het coachen van cliëntenraden
cursussen de Wet zorg en dwang in de praktijk
cursussen wie beslist? over zeggenschap, wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging
Cursus cliëntgericht schrijven
Overige cursusmogelijkheden

Op zoek naar andere cursussen of training?

Agenda

Cursusaanbod rond de Wet zorg en dwang in de praktijk

De Wet zorg en dwang raakt de zeggenschap en rechten van cliënten.
We bieden studiedagen en workshops over de praktijk van de Wet aan teams, coördinerend begeleiders/persoonlijk begeleiders, gedragsdeskundigen en andere betrokkenen. Voor coaches van cliëntenraden en voor trainers hebben we een train de trainer bij de workshop Wegwijs in de Wet zorg en dwang die we voor cliënten hebben ontwikkeld.

Training Wet zorg en dwang in de praktijk
voor teams, begeleiders, gedragsdeskundigen, Wzd-functionarissen en andere betrokkenen.
Hoe pas je de Wet toe in de praktijk? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en eigen casuïstiek gaan we met de Wzd aan de slag
Voor deze training met open inschrijving< zie de agenda.
Daarnaast bieden we deze training ook in-company aan.

Train de trainer Wegwijs in de Wet zorg en dwang
We informeren de coaches en trainers over de belangrijkste onderdelen van de Wzd en hoe die over te brengen aan de cliëntenraad.
In de training is ook aandacht voor de rol die de cliëntenraad zou kunnen innemen als belangenbehartiger van cliënten in het kader van de Wzd.
Voor deze training met open inschrijving< zie de agenda
Daarnaast bieden we deze training ook in-company aan.

Cursusaanbod Wie beslist? Over zeggenschap wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging

Een praktische tweedaagse cursus gebaseerd op de rechten van cliënten.
De inbreng van eigen casuïstiek van de deelnemers is een belangrijk onderdeel van de cursus.

Doelgroep:

Begeleiders, gedragsdeskundigen managers, coaches, cliëntenvertrouwenspersonen en andere bij cliënten betrokken medewerkers van zorginstellingen.

Voor deze training met open inschrijving zie agenda

De cursus duurt 2 dagen, maar heeft ook een verkorte versie. Het is ook mogelijk workshops te verzorgen over dit thema voor management en/of teams. Van losse cursus tot een traject om rechten van cliënten te verankeren in de organisatie.

Workshop 1 dagdeel € 745,00
Cursus 1 dag € 1.295,00
Cursus 2 dagen € 2.195,00
Cursus 2 dagen met 1 dagdeel tweede docent gespecialiseerd juriste € 2.595,00

Offerte op aanvraag, neem contact op.

Cursus Cliëntgericht schrijven 

Cliënten hebben recht op goede informatie. Dit is van belang voor zeggenschap over het eigen leven en bij het uitoefenen van medezeggenschap. De cursus Schrijven voor cliënten leidt tot een andere manier van kijken naar teksten en communicatie. Voorbeelden uit de eigen instelling toetsen we aan een checklist voor begrijpelijk schrijven. De deelnemers leren nieuwe teksten schrijven en bestaande stukken herschrijven. Een goede keuze van informatie en het logisch en begrijpelijk presenteren van de boodschap krijgen daarbij veel aandacht. Verder komt het werken met beeldmateriaal aan bod. De cursus stimuleert de organisatie ook in andere vormen van communicatie beter af te stemmen en creatiever te zijn.

De cursus duurt 2 dagen, maar heeft ook een verkorte versie. Aan de cursus kunnen alle mensen meedoen die voor cliënten schrijven of gaan schrijven. Dit zijn met name managers, beleidsmedewerkers, communicatiemedewerkers en coaches/ondersteuners van raden.

Cursus 1 dag € 1.295,00
Cursus 2 dagen € 2.195,00

Offerte op aanvraag, neem contact op.

 

Raad op Maat webwinkel hulpmiddelen

Klik hier

missie

Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
closearrow-circle-o-downmap-markerenvelopeangle-double-upmobileellipsis-v linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram