80 zoekresultaten voor 'zorg'

Het kwaliteitskader cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang.

De opdracht was duidelijk: ontwikkel het kwaliteitskader voor de functie van de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) in de Wet zorg en dwang (Wzd) waarmee deze een gelijke status en kwaliteitsniveau krijgt als de functie van de patiëntenvertrouwenspersoon in de GGZ. Die opdracht hebben we gerealiseerd in dit kwaliteitskader van de functie cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en […]

De cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet Zorg en dwang.

Op 1 oktober 2017 Raad op Maat is het project ‘doorontwikkeling functie Cliëntenvertrouwenspersoon in het kader van de Wet Zorg en dwang’ gestart. De opdracht hiertoe is gegeven door de Beroepsgroep voor Vertrouwenspersonen in de Zorg (BeVeZo). Dit ontwikkel traject is uitbesteed aan stichting Raad op Maat. Financiering gebeurt door het Ministerie van VWS. Dit […]

Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 aangepast

Naar aanleiding van de internetconsultatie en de vragen uit de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 aanpast door middel van een Nota van wijziging. Hier beschrijven we de veranderingen en welke veranderingen wij nog graag zouden zien. Na de zomer gaat de Tweede Kamer het wetsvoorstel bespreken.

Interview met het NRC. Hoe zorg je goed voor andermans geld?

Naar aanleiding van het TV programma De Monitor is Loes gevraagd voor een interview in het NRC over wat te doen als iemand niet goed voor zijn geld kan zorgen. Hoe zorg je nou voor andermans geld? Loes Den Dulk verteld in onderstaand interview hoe zij hier tegen aan kijkt. Klik hier voor het interview.

De Wet Zorg en dwang is per 1 januari 2020 officieel van kracht.

De Wet Zorg en dwang is geaccepteerd door de Eerste Kamer. Per 1 januari 2020 is de wet officieel van kracht. De komende tijd kan gebruikt worden om al het voorwerk te doen dat nodig is voor een goede start. Binnenkort vindt u op deze site informatie over scholingsdagen voor medewerkers over de praktijk van […]