17 zoekresultaten voor 'wet medezeggenschap clienten zorginstellingen'

Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 aangepast

Naar aanleiding van de internetconsultatie en de vragen uit de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 aanpast door middel van een Nota van wijziging. Hier beschrijven we de veranderingen en welke veranderingen wij nog graag zouden zien. Na de zomer gaat de Tweede Kamer het wetsvoorstel bespreken.

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gaat veranderen, er is al een voorstel gemaakt voor een nieuwe wettekst in 2016. Op die tekst heeft iedereen kunnen reageren via een internetconsultatie en nu ligt de nieuwe tekst van het voorstel van wet (Wmcz 2018) klaar. De nieuwe wettekst gaat naar de Tweede Kamer. Klik hier voor […]

Een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

De Wmcz gaat veranderen. Er is een voorstel gemaakt voor een nieuwe wettekst. Daarmee veranderen de regels voor medezeggenschap. En de rechten van cliëntenraden. Het wetsvoorstel ligt klaar. Iedereen kon reageren. Dat kon via de internetconsultatie. Dat is de mogelijkheid om via internet mee te praten over nieuwe wetten en regels. Informatie over een paar […]

Boekje Rechten van de cliëntenraad

Dit boekje is bedoeld voor leden van de cliëntenraad. In dit boekje staan de rechten van de cliëntenraad. Dit zijn de rechten die staan in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de WMCZ.

Oproep aan cliëntenraden: Schrijf een brief aan het ministerie over de nieuwe Wmcz

We wachten al heel lang op aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) LOC Zeggenschap in Zorg, Raad op Maat en NCZ vragen cliëntenraden daarom een brief te schrijven aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de brief kan de raad schrijven dat het ministerie meer haast moet maken. En in de […]