7 zoekresultaten voor 'raad van toezicht'

Toezicht Vrijheidsbeperking onder dwang in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Een kritische benadering door zorgaanbieders en beroepsbeoefenaren blijft nodig. De inspectie zegde de staatsecretaris van VWS toe dat vrijheidsbeperkingen volgens artikel 38 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen ( dwangbehandeling) die langer dan een jaar duren en waarbij geen sprake lijkt van afbouw, individueel te toetsen. In het kader van deze afspraak toets […]

Namenbank een bank met waardevolle aandelen

De Namenbank De namenbank is een bank zonder geld maar met namen van mensen die vanuit cliëntperspectief lid willen worden van een Raad van Toezicht. Al sinds 2005 jaren is Raad op Maat een van de organisaties achter de Namenbank. Samen met het LOC en het LSR en sinds 2013 ook met PGOsupport houden we […]

Vernieuwde Namenbank

De Namenbank is een databank met profielen van vrijwilligers die zich voor beschikbaar stellen voor o.a. de functie van lid van de Raad van Toezicht. Daarnaast staan er bijvoorbeeld mediators, bouwkundigen, juristen en financieel adviseurs in. De Namenbank staat nu ook open voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Vanaf nu kunnen ook patiënten- en gehandicaptenorganisaties de Namenbank […]

Namenbank gestopt

De Namenbank was er om cliëntenraden te helpen bij het zoeken naar kandidaten voor de raad van toezicht. Of naar een bepaalde deskundige, zoals een jurist of financieel expert. De afgelopen jaren is er veel tijd en energie gestoken in het promoten van de Namenbank. Dit leidde helaas niet tot een groter gebruik. Vandaar dat […]

Goed bestuur in de zorg

Minister Schippers en Staatssecretaris van Rhijn hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over Goed bestuur in de zorg. Daarin is ook aandacht voor medezeggenschap. De nieuwe wet hierover die in 2011 en later begin 2013 was aangekondigd als de wet Goed bestuur en intern toezicht, komt er niet. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen gaat […]