3 zoekresultaten voor 'onvrijwillige zorg'

Uitstel wet Zorg en Dwang

De wet Zorg en Dwang ligt nog steeds in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft besloten het wetsvoorstel samen met het wetsvoorstel Verplichte GGZ te willen behandelen. En het wetsvoorstel Verplichte GGZ ligt nog in de Tweede Kamer. De beslissing vind ik op zich wel terecht. De twee wetten: Zorg en Dwang en Verplichte […]

Gelukkig kun je altijd nog klagen

De zorg verandert De zorg verandert rigoureus: de Awbz gaat verdwijnen, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo wordt uitgebreid en de langdurige zorg gaat geregeld worden in de Wet Langdurige zorg, de Wlz. De gemeenten gaan de Wmo zorg organiseren en de zorg voor de jeugd waaronder de zorg voor kinderen en jongeren met een […]

Nieuwe Cursus rechten van cliënten: “Wie beslist? Over zeggenschap, wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging van cliënten.

Over zeggenschap, wilsbekwaamheid en vertegenwoordiging van cliënten Wie beslist? Een praktische tweedaagse cursus gebaseerd op de rechten van cliënten. We bespreken o.a. het recht op zeggenschap, privacy, informatie en goede zorg. Ook besteden we aandacht aan de begrippen onvrijwillige zorg, vrijheidsbeperking en bemoeizorg. De inbreng van eigen casuïstiek van de deelnemers is een belangrijk onderdeel […]