4 zoekresultaten voor 'ondersteuning bij klachten'

Gelukkig kun je altijd nog klagen

De zorg verandert De zorg verandert rigoureus: de Awbz gaat verdwijnen, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo wordt uitgebreid en de langdurige zorg gaat geregeld worden in de Wet Langdurige zorg, de Wlz. De gemeenten gaan de Wmo zorg organiseren en de zorg voor de jeugd waaronder de zorg voor kinderen en jongeren met een […]

Klagen doe je niet in een participatiesamenleving.

Klachtrecht en medezeggenschap in de Wmo 2015 Sinds 1995 heeft de cliënt het recht op klagen. De wetgever erkent daarmee de afhankelijke positie die de cliënt ten opzichte van de hulpverlener heeft. In de Wet Klachtrecht cliënten zorginstellingen (Wkcz) is geregeld dat de cliënt met een klacht gehoord wordt. Die wet wordt binnenkort vervangen door […]

WMO, WKKGZ, WLIZ, WVGGZ, WZ&D, PW, WGB&IT, JW, ZVW*

Nee er is niets mis met mijn toetsenbord. Dit zijn de wetsvoorstellen die op dit moment besproken worden en die de toekomst van de cliënt enorm gaan beïnvloeden. Alles gedreven door de noodzaak te bezuinigen op de zorg, door incidenten, nieuwe inzichten en het streven de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie over zijn leven […]

De stem van de cliënt

Mijn eerste blog, op de nieuwe website met het nieuwe logo. Er verandert veel in de zorg en we vinden dat Raad op Maat daarbij niet kan achter blijven. Vandaar… De stem van de cliënt Met de nieuwe website willen we duidelijk laten zien waar Raad op Maat voor staat. Raad op Maat wil dat […]