21 zoekresultaten voor 'nieuwe wet'

Een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

De Wmcz gaat veranderen. Er is een voorstel gemaakt voor een nieuwe wettekst. Daarmee veranderen de regels voor medezeggenschap. En de rechten van cliëntenraden. Het wetsvoorstel ligt klaar. Iedereen kon reageren. Dat kon via de internetconsultatie. Dat is de mogelijkheid om via internet mee te praten over nieuwe wetten en regels. Informatie over een paar […]

Al 4 jaar wachten we op nieuwe wet cliëntenraden, hoe lang nog?

Belangrijk Cliëntenraden zijn belangrijk, medezeggenschap is belangrijk. Dat lees ik al jaren in allerlei brieven, notities en wetsvoorstellen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Het is zo belangrijk dat de regering en de Tweede Kamer er al sinds 2011 over praten hoe dat beter geregeld kan worden. Oude nieuwe wetsvoorstellen Want in […]

Studiedag Nieuwe Wet Zorg en dwang uitgesteld

We hebben besloten de studiedag Nieuwe Wet Zorg en Dwang uit te stellen. De Wet treedt waarschijnlijk niet, zoals was verwacht, per 1 januari in werking. De Eerste Kamer, die de wet nog moet goedkeuren, heeft besloten het wetsvoorstel samen met het wetsvoorstel Verplichte GGZ te willen behandelen. En het wetsvoorstel Verplichte GGZ ligt nog […]

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gaat veranderen, er is al een voorstel gemaakt voor een nieuwe wettekst in 2016. Op die tekst heeft iedereen kunnen reageren via een internetconsultatie en nu ligt de nieuwe tekst van het voorstel van wet (Wmcz 2018) klaar. De nieuwe wettekst gaat naar de Tweede Kamer. Klik hier voor […]

Oproep aan cliëntenraden: Schrijf een brief aan het ministerie over de nieuwe Wmcz

We wachten al heel lang op aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) LOC Zeggenschap in Zorg, Raad op Maat en NCZ vragen cliëntenraden daarom een brief te schrijven aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de brief kan de raad schrijven dat het ministerie meer haast moet maken. En in de […]