44 zoekresultaten voor 'medezeggenschap'

Checklist medezeggenschapsregeling

Raad op Maat heeft samen met haar kennisnetwerk Kwaliteit Cliënt Participatie deze checklist opgesteld en samen met LOC Waardevolle zorg er een handzame brochure van gemaakt. De checklist is bedoeld voor een ieder die zich binnen de organisatie bezig houdt met medezeggenschap: coaches, ondersteuners, functionarissen medezeggenschap en beleidsmedewerkers op dit gebied. Met de checklist kunnen […]

Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 aangepast

Naar aanleiding van de internetconsultatie en de vragen uit de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 aanpast door middel van een Nota van wijziging. Hier beschrijven we de veranderingen en welke veranderingen wij nog graag zouden zien. Na de zomer gaat de Tweede Kamer het wetsvoorstel bespreken.

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gaat veranderen, er is al een voorstel gemaakt voor een nieuwe wettekst in 2016. Op die tekst heeft iedereen kunnen reageren via een internetconsultatie en nu ligt de nieuwe tekst van het voorstel van wet (Wmcz 2018) klaar. De nieuwe wettekst gaat naar de Tweede Kamer. Klik hier voor […]

Een nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

De Wmcz gaat veranderen. Er is een voorstel gemaakt voor een nieuwe wettekst. Daarmee veranderen de regels voor medezeggenschap. En de rechten van cliëntenraden. Het wetsvoorstel ligt klaar. Iedereen kon reageren. Dat kon via de internetconsultatie. Dat is de mogelijkheid om via internet mee te praten over nieuwe wetten en regels. Informatie over een paar […]