28 zoekresultaten voor 'loes den dulk'

Al 4 jaar wachten we op nieuwe wet cliëntenraden, hoe lang nog?

Belangrijk Cliëntenraden zijn belangrijk, medezeggenschap is belangrijk. Dat lees ik al jaren in allerlei brieven, notities en wetsvoorstellen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Het is zo belangrijk dat de regering en de Tweede Kamer er al sinds 2011 over praten hoe dat beter geregeld kan worden. Oude nieuwe wetsvoorstellen Want in […]

Handboek Coachen van Cliëntenraden

Het vernieuwde Handboek Coachen van Cliëntenraden is geschreven voor coaches van raden. Het is een handboek voor het opzetten en ondersteunen van cliëntenraden, deelnemersraden en bewonersraden van mensen met een verstandelijke beperking. Het Handboek Coachen van Cliëntenraden vervangt het Handboek Raad op Maat. Auteur: Loes den Dulk Uitgeverij Conferent, Zeewolde 2012 ISBN nummer: 9789081763530

Het kwaliteitskader cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang.

De opdracht was duidelijk: ontwikkel het kwaliteitskader voor de functie van de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) in de Wet zorg en dwang (Wzd) waarmee deze een gelijke status en kwaliteitsniveau krijgt als de functie van de patiëntenvertrouwenspersoon in de GGZ. Die opdracht hebben we gerealiseerd in dit kwaliteitskader van de functie cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en […]

Interview met het NRC. Hoe zorg je goed voor andermans geld?

Naar aanleiding van het TV programma De Monitor is Loes gevraagd voor een interview in het NRC over wat te doen als iemand niet goed voor zijn geld kan zorgen. Hoe zorg je nou voor andermans geld? Loes Den Dulk verteld in onderstaand interview hoe zij hier tegen aan kijkt. Klik hier voor het interview.

Wilsbekwaam beslissen bij de notaris

Dinsdag 10 april besteedde het programma De Monitor aandacht aan het thema wilsbekwaamheid van mensen met een verstandelijke beperking bij de notaris. Met dit artikel wil ik toch nog wat nuance aanbrengen die ik in de uitzending gemist heb. Wilsbekwaamheid vaststellen De notaris heeft de opdracht om vast te stellen of de cliënt voor de […]