7 zoekresultaten voor 'klagen'

Gelukkig kun je altijd nog klagen

De zorg verandert De zorg verandert rigoureus: de Awbz gaat verdwijnen, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo wordt uitgebreid en de langdurige zorg gaat geregeld worden in de Wet Langdurige zorg, de Wlz. De gemeenten gaan de Wmo zorg organiseren en de zorg voor de jeugd waaronder de zorg voor kinderen en jongeren met een […]

Klagen doe je niet in een participatiesamenleving.

Klachtrecht en medezeggenschap in de Wmo 2015 Sinds 1995 heeft de cliënt het recht op klagen. De wetgever erkent daarmee de afhankelijke positie die de cliënt ten opzichte van de hulpverlener heeft. In de Wet Klachtrecht cliënten zorginstellingen (Wkcz) is geregeld dat de cliënt met een klacht gehoord wordt. Die wet wordt binnenkort vervangen door […]

Symposium Klagen leren

In 2014 staan zorgaanbieders voor nieuwe uitdagingen om het klachtenmanagement voor cliënten anders en beter vorm te geven. Raad op Maat (Loes den Dulk) en Klachtenmanagement Zorg (Marga Timmers) verzorgen het symposium KLAGEN–LEREN op vrijdag 15 november 2013 te Woerden. Op het symposium is aandacht voor diverse onderwerpen, met betrekking tot het klachtenmanagement, zoals: de toekomst […]

Symposium KLAGEN–LEREN

In 2014 staan zorgaanbieders voor nieuwe uitdagingen om het klachtenmanagement voor cliënten anders en beter vorm te geven. Raad op Maat (Loes den Dulk) en Klachtenmanagement Zorg (Marga Timmers) verzorgen het symposium KLAGEN–LEREN op vrijdag 15 november 2013 te Woerden. Op het symposium is aandacht voor diverse onderwerpen, met betrekking tot het klachtenmanagement, zoals: de toekomst […]

Vernieuwde Hoofdstuk 8 van het Opzoekboek Rechten van Cliënten

Het vernieuwde hoofdstuk “Recht op klagen” voor het Opzoekboek Rechten van Cliënten.