5 zoekresultaten voor 'goed bestuur'

Goed bestuur in de zorg

Minister Schippers en Staatssecretaris van Rhijn hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over Goed bestuur in de zorg. Daarin is ook aandacht voor medezeggenschap. De nieuwe wet hierover die in 2011 en later begin 2013 was aangekondigd als de wet Goed bestuur en intern toezicht, komt er niet. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen gaat […]

Al 4 jaar wachten we op nieuwe wet cliëntenraden, hoe lang nog?

Belangrijk Cliëntenraden zijn belangrijk, medezeggenschap is belangrijk. Dat lees ik al jaren in allerlei brieven, notities en wetsvoorstellen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Het is zo belangrijk dat de regering en de Tweede Kamer er al sinds 2011 over praten hoe dat beter geregeld kan worden. Oude nieuwe wetsvoorstellen Want in […]

WMO, WKKGZ, WLIZ, WVGGZ, WZ&D, PW, WGB&IT, JW, ZVW*

Nee er is niets mis met mijn toetsenbord. Dit zijn de wetsvoorstellen die op dit moment besproken worden en die de toekomst van de cliënt enorm gaan beïnvloeden. Alles gedreven door de noodzaak te bezuinigen op de zorg, door incidenten, nieuwe inzichten en het streven de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie over zijn leven […]

De Wet Zorg en dwang is per 1 januari 2020 officieel van kracht.

De Wet Zorg en dwang is geaccepteerd door de Eerste Kamer. Per 1 januari 2020 is de wet officieel van kracht. De komende tijd kan gebruikt worden om al het voorwerk te doen dat nodig is voor een goede start. Binnenkort vindt u op deze site informatie over scholingsdagen voor medewerkers over de praktijk van […]

Namenbank een bank met waardevolle aandelen

De Namenbank De namenbank is een bank zonder geld maar met namen van mensen die vanuit cliëntperspectief lid willen worden van een Raad van Toezicht. Al sinds 2005 jaren is Raad op Maat een van de organisaties achter de Namenbank. Samen met het LOC en het LSR en sinds 2013 ook met PGOsupport houden we […]