153 zoekresultaten voor 'client'

Het kwaliteitskader cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang.

De opdracht was duidelijk: ontwikkel het kwaliteitskader voor de functie van de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) in de Wet zorg en dwang (Wzd) waarmee deze een gelijke status en kwaliteitsniveau krijgt als de functie van de patiëntenvertrouwenspersoon in de GGZ. Die opdracht hebben we gerealiseerd in dit kwaliteitskader van de functie cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en […]

De cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet Zorg en dwang.

Op 1 oktober 2017 Raad op Maat is het project ‘doorontwikkeling functie Cliëntenvertrouwenspersoon in het kader van de Wet Zorg en dwang’ gestart. De opdracht hiertoe is gegeven door de Beroepsgroep voor Vertrouwenspersonen in de Zorg (BeVeZo). Dit ontwikkel traject is uitbesteed aan stichting Raad op Maat. Financiering gebeurt door het Ministerie van VWS. Dit […]

Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 aangepast

Naar aanleiding van de internetconsultatie en de vragen uit de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 aanpast door middel van een Nota van wijziging. Hier beschrijven we de veranderingen en welke veranderingen wij nog graag zouden zien. Na de zomer gaat de Tweede Kamer het wetsvoorstel bespreken.

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gaat veranderen, er is al een voorstel gemaakt voor een nieuwe wettekst in 2016. Op die tekst heeft iedereen kunnen reageren via een internetconsultatie en nu ligt de nieuwe tekst van het voorstel van wet (Wmcz 2018) klaar. De nieuwe wettekst gaat naar de Tweede Kamer. Klik hier voor […]

De stem van de cliënt moet gehoord worden, dat is de missie van Raad op Maat.

Bijgaand artikel bewijst de noodzaak van het luisteren naar de cliënt op een heel ander terrein. Het gaat om de ervaring van een ME/CVS cliënt. In de volksmond het vermoeidheidssyndroom genoemd. Een ziektebeeld waarvoor nog heel veel onderzoek nodig is en waar heel veel misverstanden over bestaan. Het is onvoorstelbaar dat er in Nederland vastgehouden […]