WMO, WKKGZ, WLIZ, WVGGZ, WZ&D, PW, WGB&IT, JW, ZVW*

11 november 2013
Loes den Dulk

Nee er is niets mis met mijn toetsenbord. Dit zijn de wetsvoorstellen die op dit moment besproken worden en die de toekomst van de cliënt enorm gaan beïnvloeden.
Alles gedreven door de noodzaak te bezuinigen op de zorg, door incidenten, nieuwe inzichten en het streven de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie over zijn leven te geven en het terugdringen van de kosten, of had ik die al genoemd?

WMO: Zorg dicht bij huis is natuurlijk veel fijner dan moeten verhuizen om de noodzakelijke zorg te kunnen krijgen. De WMO is op die gedachte gebaseerd en streeft naar zorg op maat in de eigen omgeving. Dat cliënten daarbij het recht op zorg kwijtraken is een bijkomstigheid waar we niet te zwaar aan moeten tillen…..

WKKGZ: Er komt er een nieuwe wet om het klachtrecht van cliënten beter te regelen. Want al jaren weten we dat klachtopvang en ondersteuning veel belangrijker zijn dan de klachtbehandeling zoals de klachtencommissies dat doen op basis van de huidige Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen. De nieuwe wet legt dan ook meer nadruk op klachtopvang en ondersteuning. Het is aan de zorgaanbieder om de klachtenregeling in te vullen op een manier die past bij de doelgroep. Laten we hopen dat zorgaanbieders de keuze maken om hier ook echt in te investeren zodat cliënten zich gehoord weten en de zorg verbetert…..

WLIZ: Tot voor kort werd dit de Kern-AWBZ genoemd. Het recht op zorg blijft bestaan voor de mensen die zodanig intensieve zorg nodig hebben, dat dit niet op een andere manier te regelen is dan met 24-uurs zorg in een instelling. De cliënt krijgt in deze wet de nodige rechten, zoals het recht op een zinvolle dagbesteding en dagelijks douchen. Dat is, tenzij de hulpverlener dat niet vindt passen binnen goede zorg.……

WVGGZ: De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) gaat voor de Geestelijke Gezondheidszorg vervangen worden door deze wet. Net als de BOPZ regelt deze wet de voorwaarden voor het toepassen van vrijheidsbeperkingen. Het feit dat de wet geen 36 pagina’s nodig heeft om de regels uit te leggen zoals de BOPZ is een vooruitgang op zich…..

WZ&D: Deze wet gaat de BOPZ vervangen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperkingen en de psychogeriatrie. Het wetsvoorstel heeft bijna twee jaar in de Tweede Kamer gelegen, kwam op de agenda van de Tweede Kamer mede onder invloed van het incident bij zorginstelling NOVO en ligt nu te verstoffen bij de Eerste Kamer omdat de Eerste Kamer het wetsvoorstel samen met WVGGZ wil behandelen. Die beslissing is misschien wel terecht, maar het uitstel dat daar het gevolg van is, is dat zeker niet……

PW: Meedoen in de samenleving en werken voor je geld is natuurlijk veel beter dan van een uitkering leven en overdag beziggehouden worden. Dat is het uitgangspunt van de Participatiewet. Maar in een tijd van werkloosheid zal het voor mensen met een beperking betekenen dat ze, met een lagere uitkering, thuis komen zitten zonder dagbesteding. Dat is omdat ze wel zouden kunnen werken…..

WGB&IT: Alleen de hoofdlijnen van deze wet zijn duidelijk geworden in de brief van de staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer. Deze wet gaat meer eisen stellen aan bestuurders in de zorg. Zo moeten ook zij een Verklaring Omtrent Gedrag inleveren…….
En deze wet gaat de medezeggenschap van cliënten regelen en vervangt daarmee de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Voor de zorginstellingen die straks binnen de LIZ vallen, verandert er niet zoveel. Voor andere instellingen op het terrein van zorg en welzijn gaat het recht op medezeggenschap jammer genoeg op de helling. De nu verplichte cliëntenraad kan straks vervangen worden door een andere vorm van participatie. Het is nog niet helder of er eisen aan die vormen gesteld gaan worden……….

JW: Deze wet gaat de Wet op de Jeugdzorg vervangen en is straks ook van toepassing op (L)VG jongeren en jongeren met GGZ problematiek. De gemeente gaat deze zorg regelen. Als echte filmregisseurs ….?

ZVW: Naast de ‘gewone’ ziektekostenverzekering gaat deze wet ook de geestelijke gezondheidszorg regelen en zoals we nu weten, ook de verpleging en verzorging in de thuissituatie. De gevolgen die dat heeft, zijn lastig te overzien…………

Ik kan me voorstellen dat ik veel lezers ergens halverwege deze tekst ben kwijtgeraakt. Dat is jammer, want deze wetgeving gaat straks het leven van cliënten enorm veranderen. Maar net als veel cliënten, hoor ik ook begeleiders zeggen: ‘Roep me maar als helder is hoe het nu echt gaat worden.’ De vraag is of we ons dat kunnen veroorloven …..

Ik speel met de gedachte om iedere maand één van deze wetsvoorstellen te bespreken en ik ben bang dat me dat gaat lukken voor de wetsvoorstellen zijn vastgesteld en we eindelijk duidelijkheid hebben.

Loes den Dulk

11 november 2013

* Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen, Wet Langdurige Intensieve Zorg, Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, Wet Zorg & Dwang, Participatie Wet, Wet Goed Bestuur & Intern Toezicht, Jeugdwet, ZorgVerzekeringsWet

WMO, WKKGZ, WLIZ, WVGGZ, WZ&D, PW, WGB&IT, JW, ZVW*

Nee er is niets mis met mijn toetsenbord. Dit zijn de wetsvoorstellen die op dit moment besproken worden en die de toekomst van de cliënt enorm gaan beïnvloeden.
Alles gedreven door de noodzaak te bezuinigen op de zorg, door incidenten, nieuwe inzichten en het streven de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie over zijn leven te geven en het terugdringen van de kosten, of had ik die al genoemd?

WMO: Zorg dicht bij huis is natuurlijk veel fijner dan moeten verhuizen om de noodzakelijke zorg te kunnen krijgen. De WMO is op die gedachte gebaseerd en streeft naar zorg op maat in de eigen omgeving. Dat cliënten daarbij het recht op zorg kwijtraken is een bijkomstigheid waar we niet te zwaar aan moeten tillen…..

WKKGZ: Er komt er een nieuwe wet om het klachtrecht van cliënten beter te regelen. Want al jaren weten we dat klachtopvang en ondersteuning veel belangrijker zijn dan de klachtbehandeling zoals de klachtencommissies dat doen op basis van de huidige Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen. De nieuwe wet legt dan ook meer nadruk op klachtopvang en ondersteuning. Het is aan de zorgaanbieder om de klachtenregeling in te vullen op een manier die past bij de doelgroep. Laten we hopen dat zorgaanbieders de keuze maken om hier ook echt in te investeren zodat cliënten zich gehoord weten en de zorg verbetert…..

WLIZ: Tot voor kort werd dit de Kern-AWBZ genoemd. Het recht op zorg blijft bestaan voor de mensen die zodanig intensieve zorg nodig hebben, dat dit niet op een andere manier te regelen is dan met 24-uurs zorg in een instelling. De cliënt krijgt in deze wet de nodige rechten, zoals het recht op een zinvolle dagbesteding en dagelijks douchen. Dat is, tenzij de hulpverlener dat niet vindt passen binnen goede zorg.……

WVGGZ: De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) gaat voor de Geestelijke Gezondheidszorg vervangen worden door deze wet. Net als de BOPZ regelt deze wet de voorwaarden voor het toepassen van vrijheidsbeperkingen. Het feit dat de wet geen 36 pagina’s nodig heeft om de regels uit te leggen zoals de BOPZ is een vooruitgang op zich…..

WZ&D: Deze wet gaat de BOPZ vervangen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperkingen en de psychogeriatrie. Het wetsvoorstel heeft bijna twee jaar in de Tweede Kamer gelegen, kwam op de agenda van de Tweede Kamer mede onder invloed van het incident bij zorginstelling NOVO en ligt nu te verstoffen bij de Eerste Kamer omdat de Eerste Kamer het wetsvoorstel samen met WVGGZ wil behandelen. Die beslissing is misschien wel terecht, maar het uitstel dat daar het gevolg van is, is dat zeker niet……

PW: Meedoen in de samenleving en werken voor je geld is natuurlijk veel beter dan van een uitkering leven en overdag beziggehouden worden. Dat is het uitgangspunt van de Participatiewet. Maar in een tijd van werkloosheid zal het voor mensen met een beperking betekenen dat ze, met een lagere uitkering, thuis komen zitten zonder dagbesteding. Dat is omdat ze wel zouden kunnen werken…..

WGB&IT: Alleen de hoofdlijnen van deze wet zijn duidelijk geworden in de brief van de staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer. Deze wet gaat meer eisen stellen aan bestuurders in de zorg. Zo moeten ook zij een Verklaring Omtrent Gedrag inleveren…….
En deze wet gaat de medezeggenschap van cliënten regelen en vervangt daarmee de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Voor de zorginstellingen die straks binnen de LIZ vallen, verandert er niet zoveel. Voor andere instellingen op het terrein van zorg en welzijn gaat het recht op medezeggenschap jammer genoeg op de helling. De nu verplichte cliëntenraad kan straks vervangen worden door een andere vorm van participatie. Het is nog niet helder of er eisen aan die vormen gesteld gaan worden……….

JW: Deze wet gaat de Wet op de Jeugdzorg vervangen en is straks ook van toepassing op (L)VG jongeren en jongeren met GGZ problematiek. De gemeente gaat deze zorg regelen. Als echte filmregisseurs ….?

ZVW: Naast de ‘gewone’ ziektekostenverzekering gaat deze wet ook de geestelijke gezondheidszorg regelen en zoals we nu weten, ook de verpleging en verzorging in de thuissituatie. De gevolgen die dat heeft, zijn lastig te overzien…………

Ik kan me voorstellen dat ik veel lezers ergens halverwege deze tekst ben kwijtgeraakt. Dat is jammer, want deze wetgeving gaat straks het leven van cliënten enorm veranderen. Maar net als veel cliënten, hoor ik ook begeleiders zeggen: ‘Roep me maar als helder is hoe het nu echt gaat worden.’ De vraag is of we ons dat kunnen veroorloven …..

Ik speel met de gedachte om iedere maand één van deze wetsvoorstellen te bespreken en ik ben bang dat me dat gaat lukken voor de wetsvoorstellen zijn vastgesteld en we eindelijk duidelijkheid hebben.

Loes den Dulk

11 november 2013

* Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen, Wet Langdurige Intensieve Zorg, Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, Wet Zorg & Dwang, Participatie Wet, Wet Goed Bestuur & Intern Toezicht, Jeugdwet, ZorgVerzekeringsWet

missie

Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
closearrow-circle-o-downmap-markerenvelopemobileellipsis-v linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram