Raad op Maat is in 1995 is ontstaan uit de behoefte om cliënten heel gericht met raad en daad bij te staan. Vandaar de naam. Het is nu een stichting die draait rond een klein team met daaromheen een groep betrokken trainers, schrijvers, acteurs en ervaringsdeskundigen. In de leerweg cliëntenvertrouwenspersoon werkt Raad op Maat met gastdocenten uit het werkveld.
De adviesraad van cliënten denkt mee over nieuwe producten en diensten van Raad op Maat.

Het bestuur en de raad van advies bewaken het beleid en de visie van Raad op Maat.

[leden]

De Raad van Advies bestaat uit:
Jos Hiel (Gemiva-SVG Groep)
Rieta van Staalduine (Achmea)
Jef Pelgrims (Tante Louise)
Willem de Gooier (Platform VG)

MISSIE
Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
disclaimer
leveringsvoorwaarden
privacy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram