Raad op Maat werkt voor iedereen die betrokken is bij de zeggenschap en rechten van cliënten. Dat zijn cliënten, hun ondersteuners en begeleiders, teams, managers, communicatiemedewerkers, bestuurders en WMO functionarissen.
Voor coaches cliëntenraden, functionarissen medezeggenschap, cliëntenvertrouwenspersonen, is Raad op Maat steunpunt en kenniscentrum.

We werken vooral voor organisaties die ondersteuning bieden aan mensen met een beperking. We krijgen ook advies- en trainingsvragen uit de jeugdzorg, GGZ en ouderenzorg.
Wij werken samen met cliëntenorganisaties zoals LFB, LSR en LOC. Maar ook met kenniscentrum Vilans, onderzoeksinstituut NIVEL en andere organisaties.

MISSIE
Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
disclaimer
leveringsvoorwaarden
privacy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram