Voor wie: Voor iedereen betrokken bij zeggenschap en rechten van cliënten

Raad op Maat werkt voor iedereen die betrokken is bij de zeggenschap en rechten van cliënten. Dat zijn cliënten, hun ondersteuners en begeleiders, teams, managers, communicatiemedewerkers, bestuurders en WMO functionarissen.
Voor coaches cliëntenraden, functionarissen medezeggenschap, cliëntenvertrouwenspersonen, is Raad op Maat steunpunt en kenniscentrum.

We werken vooral voor organisaties die ondersteuning bieden aan mensen met een beperking. We krijgen ook advies- en trainingsvragen uit de jeugdzorg, GGZ en ouderenzorg.
Wij werken samen met cliëntenorganisaties zoals LFB, LSR en LOC. Maar ook met kenniscentrum Vilans, onderzoeksinstituut NIVEL en andere organisaties.