Je wilt een besluit nemen.
Bijvoorbeeld over je broodbeleg, nieuwe kleding, een operatie, je vrije tijd, vakantie of je dagbesteding. Dan heb je het recht om zelf te beslissen.

Deze filmpjes gaan over besluiten nemen.

Inleiding. Wie Beslist?
We kijken naar een paar beslissingen die gemaakt worden met, door en voor cliënten.

1. Samen beslissen.
Als een beslissing ingewikkeld is, kan het goed zijn om die beslissing samen te nemen.

2. Beslissen in de driehoek
Samen beslissen kan ook goed samen met je begeleider en je familie als je dat wilt.
Dat noemen we de driehoek.
De driehoek bestaat uit jou, de begeleider en je familie.

3. Zelf beslissen.
Als je zelf beslist ben je zelf verantwoordelijk voor je besluit.
Je hebt zelf de keuze gemaakt.

4. Beslissen met ondersteuning.
Je hoeft niet alleen te beslissen.
Zeker bij grotere beslissingen is het handig om er met anderen over te praten.

 5. Zelf beslissen als je de keuze niet goed begrijpt.
De begeleider ondersteunt je bij het besluit.
Hij merkt dat dit besluit voor jou te moeilijk is.
Ook met extra uitleg snap je het niet.
De begeleider bepaalt dan wat er met deze beslissing gebeurt.

6. Je begeleider beslist voor jou.
De begeleider ondersteunt je bij het besluit.
Hij merkt dat dit besluit voor jou te moeilijk is.
Ook met extra uitleg snap je het niet.
De begeleider zegt dan dat je voor deze beslissing wilsonbekwaam bent. En neemt de beslissing voor jou.

7. Je vertegenwoordiger beslist voor jou.
De begeleider ondersteunt je bij het besluit.
Hij merkt dat dit besluit voor jou te moeilijk is.
Ook met extra uitleg snap je het niet.
De begeleider zegt dan dat je voor deze beslissing wilsonbekwaam bent.
Bij grotere beslissingen neemt de vertegenwoordiger het besluit voor jou.

Bij deze film hoort het boekje “Wie beslist?” Klik hier voor het boekje "Wie beslist?"
Voor begeleiders hebben wij ook een boek over dit onderwerp geschreven. Klik hier voor het boek "wie beslist?"
Deze boeken zijn te vinden in de winkel.

MISSIE
Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
disclaimer
leveringsvoorwaarden
privacy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram