Wegwijs in de Wet zorg en dwang!

De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt aan verschillende nieuwe producten rond de Wet zorg en dwang.
Mede dankzij de Week van de voorlichting over de Wet zorg en dwang voor cliënten en vertegenwoordigers, georganiseerd door VWS, hebben we voor cliënten een boekje, een spel, filmpjes en een workshop over de Wet zorg en dwang ontwikkeld en voor zorgmedewerkers een training.

Op deze pagina vind je een overzicht van ons aanbod:

DE TRAIN DE TRAINER- WEGWIJS IN DE WET ZORG EN DWANG
We informeren de coaches en trainers over de belangrijkste onderdelen van de Wzd en hoe die over te brengen aan de cliëntenraad.
In de training is ook aandacht voor de rol die de cliëntenraad zou kunnen innemen als belangenbehartiger van cliënten in het kader van de Wzd.
Deze training wordt gegeven op dinsdag 12 januari 2021 in Gouda.
Daarnaast bieden we deze training ook in-company aan.

DE TRAINING WET ZORG EN DWANG IN DE PRAKTIJK, voor teams, begeleiders, gedragsdeskundigen en andere betrokkenen.
Hoe pas je de Wet toe in de praktijk? Dit is de rode draad van deze dag, aan de hand van praktijkvoorbeelden en eigen casuïstiek gaan we met de Wzd aan de slag
Deze training wordt gegeven op donderdag 21 januari 2021 in Gouda.
Daarnaast bieden we deze training ook in-company aan.

EEN WORKSHOP ‘WEGWIJS IN DE WET ZORG EN DWANG voor cliëntenraden.
Een workshop op maat, met werkvormen die aansluiten bij de mogelijkheden van de cliënten.

HET BOEKJE ‘HET RECHT OP VRIJHEID EN DE WET ZORG EN DWANG’.
Een makkelijk te lezen boekje over de wet.

HET SPEL WEGWIJS, een spel voor cliëntenraden, met een set vragenkaarten over het recht op vrijheid en de Wet zorg en dwang.

FILMPJES OVER DE WET ZORG EN DWANG
Hieronder staan filmpjes met verschillende sketches in het kader van de Wet zorg en dwang?
De filmpjes kunnen afzonderlijk van elkaar bekeken worden.
Als je ervoor kiest om ze achter elkaar te bekijken kun je het intro overslaan.

Wie beslist? (klik hier voor het filmpje)
Samen zoeken naar een oplossing (klik hier voor het filmpje).
Samen zoeken naar mogelijkheden (klik hier voor het filmpje).
Zorg die je niet wilt, als het echt niet anders kan (klik hier voor het filmpje).