13 april 2021
Ervaringsdeskundigheid

Hot Ervaringsdeskundigheid is hot, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. En dat is jammer. De hype om ervaringsdeskundigen overal in te zetten, gaat in mijn ogen te snel en […]

Read More
12 april 2021
Wils(on)bekwaam totdat het tegendeel bewezen is

Uitgangspunt in de Nederlandse wetgeving is dat iedere volwassene wilsbekwaam is totdat het tegendeel bewezen is. Iedereen beslist zelf over het eigen leven. De wet omschrijft het als ‘in staat […]

Read More
16 april 2018
Wilsbekwaam beslissen bij de notaris

Dinsdag 10 april besteedde het programma De Monitor aandacht aan het thema wilsbekwaamheid van mensen met een verstandelijke beperking bij de notaris.Met dit artikel wil ik toch nog wat nuance […]

Read More
3 december 2015
Bemoei - zorg

Bemoeizorg is eigenlijk een raar woord. Dat merkten we al snel in het onderzoek dat we samen met VUmc en Odion hebben gedaan de afgelopen 2 jaar.

Read More
11 juni 2015
Cliëntmedezeggenschap onderzocht

Aandacht voor medezeggenschapDe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt binnenkort aangepast. Ter voorbereiding heeft het Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport het Verweij-Jonker instituut de opdracht gegeven de medezeggenschap van […]

Read More
9 april 2015
Mijn belang, zoals ik dat zie!

Het belang van de cliënt In veel teksten over de zorg voor mensen met een beperking en in diverse functiebeschrijvingen lees ik dat het belang van de cliënt het uitgangspunt […]

Read More
29 januari 2015
Al 4 jaar wachten we op nieuwe wet cliëntenraden, hoe lang nog?

Belangrijk Cliëntenraden zijn belangrijk, medezeggenschap is belangrijk. Dat lees ik al jaren in allerlei brieven, notities en wetsvoorstellen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Het is zo […]

Read More
16 oktober 2014
Gelukkig kun je altijd nog klagen

De zorg verandert De zorg verandert rigoureus: de Awbz gaat verdwijnen, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wmo wordt uitgebreid en de langdurige zorg gaat geregeld worden in de Wet Langdurige […]

Read More
4 september 2014
Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap gaat het verschil maken… toch?

Het VN verdrag bekrachtigd In het regeerakkoord werd het al aangekondigd: het VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap gaat bekrachtigd worden door de regering. Het wetsvoorstel […]

Read More
MISSIE
Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
disclaimer
leveringsvoorwaarden
privacy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram