Rechten van cliënten

Cliëntenrechten zijn burgerrechten.
De rechten van de cliënt bieden houvast in dilemma’s waar medewerkers
dagelijks mee te maken hebben.

De belangrijkste rechten van cliënten zijn:

Deze website is in onderhoud. Binnenkort kun je hier de belangrijkste rechten van cliënten terugvinden.