Cliëntenrechten zijn burgerrechten.
De rechten van de cliënt bieden houvast in dilemma’s waar medewerkers
dagelijks mee te maken hebben.

De belangrijkste rechten van cliënten zijn:

Deze website is in onderhoud. Binnenkort kun je hier de belangrijkste rechten van cliënten terugvinden.

MISSIE
Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
disclaimer
leveringsvoorwaarden
privacy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram