Nieuws en informatie

Raad op Maat is voortdurend in ontwikkeling en beweegt mee met veranderingen in de zorg en in wetgeving rondom rechten en zeggenschap. Hieronder vind je nieuws en actuele informatie.

De Wet Zorg en dwang is per 1 januari 2020 officieel van kracht.

De Wet Zorg en dwang is geaccepteerd door de Eerste Kamer. Per 1 januari 2020 is de wet officieel van kracht. De komende tijd kan gebruikt worden om al het voorwerk te doen dat nodig is voor een goede start. Binnenkort vindt u op deze site informatie over scholingsdagen voor medewerkers over de praktijk van de Wet zorg en dwang (Wzd). Wat betekent de Wzd in de dagelijkse praktijk voor begeleiders, voor managers, voor gedragsdeskundigen en voor cliëntenvertrouwenspersonen.

Ondertussen is er een algemene maatregel van bestuur geschreven over de Wzd. Daarop kan iedereen die dat wil reageren.
Als je zelf wilt reageren kan dat via deze link: http://www.internetconsultatie.nl/gedwongenzorg
Hier lees je de bijdrage van Raad op Maat.

Klik Studiedag Wie beslist?

Vrijdag 16 maart 2018 organiseert Klik een studiedag voor begeleiders en managers met als thema Bemoeizorg bij mensen met een verstandelijke beperking.

Deze dag gaat over bemoeizorg bij mensen met een verstandelijke beperking. Zorg die de begeleider nodig vindt maar waar de cliënt zich tegen verzet.

Wat doe je als de cliënt vindt dat hij geen hulp nodig heeft terwijl jij ziet dat het niet goed gaat met de cliënt, dat hij serieus risico loopt, een gevaar aan het worden is voor zichzelf of anderen, of zichzelf door zijn beslissingen ernstig benadeelt? Mag je dan ingrijpen of kun je alleen maar toekijken hoe het mis gaat? En hoe bepaal je dat? En wie bepaalt dat?

Bemoeizorg in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is het ongevraagd hulp geven aan een cliënt, terwijl de cliënt laat zien dat hij het niet met de hulp eens is. Bemoeizorg hoeft geen slechte zorg te zijn. Het kan een bijdrage leveren aan goede zorg, maar het mag nooit vanzelfsprekend worden ingezet.

Om bemoeizorg op een verantwoorde manier in te zetten heeft Raad op Maat in samenwerking met VUmc, VU en Odion, een stappenplan ontwikkeld. Tijdens de studiedag kijken we met behulp van het stappenplan naar de eigen praktijk van de cursisten.

Door middel van informatie, discussie, het bespreken van eigen casuïstiek, prikkelende stellingen en met de inzet van een trainingsacteur gaan we met het onderwerp aan de slag.

Klik hier voor meer informatie of directe inschrijving.

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gaat veranderen, er is al een voorstel gemaakt voor een nieuwe wettekst in 2016. Op die tekst heeft iedereen kunnen reageren via een internetconsultatie en nu ligt de nieuwe tekst van het voorstel van wet (Wmcz 2018) klaar. De nieuwe wettekst gaat naar de Tweede Kamer.

Klik hier voor een korte samenvatting van de Wmcz 2018 en een aantal opmerkingen gekeken naar de zorg voor mensen met een beperking.

De tekst van het wetsvoorstel vind je hier

De tekst van Raad van State vind je hier

De tekst van de Memorie van Toelichting vind je hier

Wat doe ik als ondersteuner? Dom, lui en dakloos.

Steeds meer cliëntenraden maken gebruik van een onafhankelijke ondersteuner. Daarom ontwikkelde LOC een leergang voor ondersteuners en realiseerde een netwerk dat cliëntenraden en zorginstellingen de mogelijkheid biedt onafhankelijke ondersteuners in te huren. Goede onafhankelijke ondersteuning stoelt op vier pijlers. In dit deel belichten we de derde pijler: ‘Dom, lui en dakloos’.

Klik hier voor het het hele artikel uit Zorg en Zeggenschap uitgave 29 september 2017

Een film en twee boeken over wilsbekwaamheid

Een film en twee boeken over wilsbekwaamheid
“Wie beslist? is de titel van 2 boeken, een film en een congres voor cliëntenraden.
Op 8 oktober worden de twee boeken en een bijbehorende film over wilsbekwaamheid gepresenteerd op het congres. Eén boek voor medewerkers en één voor cliënten van zorginstellingen.
Want wie er beslist hangt als eerste af van de wilsbekwaamheid van de cliënt. Als de cliënt de keuze begrijpt, wilsbekwaam is, beslist de cliënt. Alleen als de beslissing voor de cliënt te ingewikkeld is en hij dus voor deze keuze wilsonbekwaam is, kan de begeleider de keuze bij de cliënt weghalen.

Het boek voor cliënten met de bijbehorende film laat allerlei voorbeelden van keuzesituaties zien en legt uit waarom in sommige situaties de cliënt zelf beslist en in andere situaties de begeleider of de vertegenwoordiger. Het helpt cliënten te kijken naar hun eigen beslissingen.

Begeleiders vinden in het boek de betekenis van wilsbekwaamheid in de dagelijkse praktijk. Het boek is ook een handreiking over hoe om te gaan met beslissingen van wilsbekwame en wilsonbekwame cliënten.

Na 8 oktober is de film te bekijken op deze site en kunnen hier ook de boeken besteld worden.