Nieuws en informatie

Raad op Maat is voortdurend in ontwikkeling en beweegt mee met veranderingen in de zorg en in wetgeving rondom rechten en zeggenschap. Hieronder vind je nieuws en actuele informatie.

Handreiking Toetsing wilsbekwaamheid voor orthopedagogen en psychologen.

Raad op Maat heeft meegeschreven aan de handreiking Toetsing wilsbekwaamheid voor orthopedagogen en psychologen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Klik hier voor de handreiking.

Checklist medezeggenschapsregeling

Raad op Maat heeft samen met haar kennisnetwerk Kwaliteit Cliënt Participatie deze checklist opgesteld en samen met LOC Waardevolle zorg er een handzame brochure van gemaakt.
De checklist is bedoeld voor een ieder die zich binnen de organisatie bezig houdt met medezeggenschap: coaches, ondersteuners, functionarissen medezeggenschap en beleidsmedewerkers op dit gebied.
Met de checklist kunnen raden praten over hun wensen en heeften voor de te ontwikkelen medezeggenschapsregeling of de checklist kan gebruikt worden om kritisch te kijken naar de concept medezeggenschapsregeling die de zorgaanbieder voorlegt.

Klik hier voor de checklist

De cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet Zorg en dwang.

Op 1 oktober 2017 Raad op Maat is het project ‘doorontwikkeling functie Cliëntenvertrouwenspersoon in het kader van de Wet Zorg en dwang’ gestart.

De opdracht hiertoe is gegeven door de Beroepsgroep voor Vertrouwenspersonen in de Zorg (BeVeZo). Dit ontwikkel traject is uitbesteed aan stichting Raad op Maat.
Financiering gebeurt door het Ministerie van VWS.

Dit project heeft als doel om de kwaliteitseisen voor de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) te professionaliseren binnen de kaders van de Wet Zorg en dwang.

In Journaal ggz en recht – Augustus 2018, nr. 4 staat een artikel met daarin een aantal inhoudelijke aspecten van de functie van CVP die dit project langskomen.

Klik hier voor het het artikel.

Een film en twee boeken over wilsbekwaamheid

Een film en twee boeken over wilsbekwaamheid
“Wie beslist? is de titel van 2 boeken, een film en een congres voor cliëntenraden.
Op 8 oktober worden de twee boeken en een bijbehorende film over wilsbekwaamheid gepresenteerd op het congres. Eén boek voor medewerkers en één voor cliënten van zorginstellingen.
Want wie er beslist hangt als eerste af van de wilsbekwaamheid van de cliënt. Als de cliënt de keuze begrijpt, wilsbekwaam is, beslist de cliënt. Alleen als de beslissing voor de cliënt te ingewikkeld is en hij dus voor deze keuze wilsonbekwaam is, kan de begeleider de keuze bij de cliënt weghalen.

Het boek voor cliënten met de bijbehorende film laat allerlei voorbeelden van keuzesituaties zien en legt uit waarom in sommige situaties de cliënt zelf beslist en in andere situaties de begeleider of de vertegenwoordiger. Het helpt cliënten te kijken naar hun eigen beslissingen.

Begeleiders vinden in het boek de betekenis van wilsbekwaamheid in de dagelijkse praktijk. Het boek is ook een handreiking over hoe om te gaan met beslissingen van wilsbekwame en wilsonbekwame cliënten.

Na 8 oktober is de film te bekijken op deze site en kunnen hier ook de boeken besteld worden.

Het kwaliteitskader cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang.

De opdracht was duidelijk: ontwikkel het kwaliteitskader voor de functie van de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) in de Wet zorg en dwang (Wzd) waarmee deze een gelijke status en kwaliteitsniveau krijgt als de functie van de patiëntenvertrouwenspersoon in de GGZ.
Die opdracht hebben we gerealiseerd in dit kwaliteitskader van de functie cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang.

Klik hier voor de digitale versie van het kwaliteitskader.

Klik hier voor de inleiding van Loes den Dulk op de presentatie van Het Kwaliteitskader cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet Zorg en Dwang op 15 februari.