Nieuws en informatie

Raad op Maat is voortdurend in ontwikkeling en beweegt mee met veranderingen in de zorg en in wetgeving rondom rechten en zeggenschap. Hieronder vind je nieuws en actuele informatie.

Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 aangepast

Naar aanleiding van de internetconsultatie en de vragen uit de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 aanpast door middel van een Nota van wijziging. Hier beschrijven we de veranderingen en welke veranderingen wij nog graag zouden zien. Na de zomer gaat de Tweede Kamer het wetsvoorstel bespreken.

De Wet Zorg en dwang is per 1 januari 2020 officieel van kracht.

De Wet Zorg en dwang is geaccepteerd door de Eerste Kamer. Per 1 januari 2020 is de wet officieel van kracht. De komende tijd kan gebruikt worden om al het voorwerk te doen dat nodig is voor een goede start. Binnenkort vindt u op deze site informatie over scholingsdagen voor medewerkers over de praktijk van de Wet zorg en dwang (Wzd). Wat betekent de Wzd in de dagelijkse praktijk voor begeleiders, voor managers, voor gedragsdeskundigen en voor cliëntenvertrouwenspersonen.

Ondertussen is er een algemene maatregel van bestuur geschreven over de Wzd. Daarop kan iedereen die dat wil reageren.
Als je zelf wilt reageren kan dat via deze link: http://www.internetconsultatie.nl/gedwongenzorg
Hier lees je de bijdrage van Raad op Maat.

De adviesraad van Raad op Maat heeft een glansrol bij De Monitor op NPO 2

Bepalen van wilsbekwaamheid is een haast onmogelijke opdracht, ook voor een notaris. Tegelijkertijd is dat wel de opdracht die de notaris heeft. Het televisieprogramma De Monitor besteedt dinsdag 10 april 2018 aandacht aan dit onderwerp en met een aantal leden van de adviesraad van Raad op Maat heb ik meegedacht over dit thema. Hieronder vast een voorproefje.

De cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet Zorg en dwang.

Op 1 oktober 2017 Raad op Maat is het project ‘doorontwikkeling functie Cliëntenvertrouwenspersoon in het kader van de Wet Zorg en dwang’ gestart.

De opdracht hiertoe is gegeven door de Beroepsgroep voor Vertrouwenspersonen in de Zorg (BeVeZo). Dit ontwikkel traject is uitbesteed aan stichting Raad op Maat.
Financiering gebeurt door het Ministerie van VWS.

Dit project heeft als doel om de kwaliteitseisen voor de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) te professionaliseren binnen de kaders van de Wet Zorg en dwang.

In Journaal ggz en recht – Augustus 2018, nr. 4 staat een artikel met daarin een aantal inhoudelijke aspecten van de functie van CVP die dit project langskomen.

Klik hier voor het het artikel.

Wat doe ik als ondersteuner? Dom, lui en dakloos.

Steeds meer cliëntenraden maken gebruik van een onafhankelijke ondersteuner. Daarom ontwikkelde LOC een leergang voor ondersteuners en realiseerde een netwerk dat cliëntenraden en zorginstellingen de mogelijkheid biedt onafhankelijke ondersteuners in te huren. Goede onafhankelijke ondersteuning stoelt op vier pijlers. In dit deel belichten we de derde pijler: ‘Dom, lui en dakloos’.

Klik hier voor het het hele artikel uit Zorg en Zeggenschap uitgave 29 september 2017