Nieuws en informatie

Raad op Maat is voortdurend in ontwikkeling en beweegt mee met veranderingen in de zorg en in wetgeving rondom rechten en zeggenschap. Hieronder vind je nieuws en actuele informatie.

De cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet Zorg en dwang.

Op 1 oktober 2017 Raad op Maat is het project ‘doorontwikkeling functie Cliëntenvertrouwenspersoon in het kader van de Wet Zorg en dwang’ gestart.

De opdracht hiertoe is gegeven door de Beroepsgroep voor Vertrouwenspersonen in de Zorg (BeVeZo). Dit ontwikkel traject is uitbesteed aan stichting Raad op Maat.
Financiering gebeurt door het Ministerie van VWS.

Dit project heeft als doel om de kwaliteitseisen voor de cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) te professionaliseren binnen de kaders van de Wet Zorg en dwang.

In Journaal ggz en recht – Augustus 2018, nr. 4 staat een artikel met daarin een aantal inhoudelijke aspecten van de functie van CVP die dit project langskomen.

Klik hier voor het het artikel.

Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 aangepast

Naar aanleiding van de internetconsultatie en de vragen uit de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 aanpast door middel van een Nota van wijziging. Hier beschrijven we de veranderingen en welke veranderingen wij nog graag zouden zien. Na de zomer gaat de Tweede Kamer het wetsvoorstel bespreken.

De CVP in tijden van het Corona virus.

Raad op Maat heeft het met VWS contact gehad over de consequenties van het Corona virus en de implementatie van de Wzd.
De bereikbaarheid van de CVP is in deze tijd extra belangrijk voor cliënten.
Vandaar dat we bijgaande folder hebben ontwikkeld,

Klik hier voor de folder

Wat doe ik als ondersteuner? Dom, lui en dakloos.

Steeds meer cliëntenraden maken gebruik van een onafhankelijke ondersteuner. Daarom ontwikkelde LOC een leergang voor ondersteuners en realiseerde een netwerk dat cliëntenraden en zorginstellingen de mogelijkheid biedt onafhankelijke ondersteuners in te huren. Goede onafhankelijke ondersteuning stoelt op vier pijlers. In dit deel belichten we de derde pijler: ‘Dom, lui en dakloos’.

Klik hier voor het het hele artikel uit Zorg en Zeggenschap uitgave 29 september 2017

Een film en twee boeken over wilsbekwaamheid

Een film en twee boeken over wilsbekwaamheid
“Wie beslist? is de titel van 2 boeken, een film en een congres voor cliëntenraden.
Op 8 oktober worden de twee boeken en een bijbehorende film over wilsbekwaamheid gepresenteerd op het congres. Eén boek voor medewerkers en één voor cliënten van zorginstellingen.
Want wie er beslist hangt als eerste af van de wilsbekwaamheid van de cliënt. Als de cliënt de keuze begrijpt, wilsbekwaam is, beslist de cliënt. Alleen als de beslissing voor de cliënt te ingewikkeld is en hij dus voor deze keuze wilsonbekwaam is, kan de begeleider de keuze bij de cliënt weghalen.

Het boek voor cliënten met de bijbehorende film laat allerlei voorbeelden van keuzesituaties zien en legt uit waarom in sommige situaties de cliënt zelf beslist en in andere situaties de begeleider of de vertegenwoordiger. Het helpt cliënten te kijken naar hun eigen beslissingen.

Begeleiders vinden in het boek de betekenis van wilsbekwaamheid in de dagelijkse praktijk. Het boek is ook een handreiking over hoe om te gaan met beslissingen van wilsbekwame en wilsonbekwame cliënten.

Na 8 oktober is de film te bekijken op deze site en kunnen hier ook de boeken besteld worden.