Nieuws en informatie

Raad op Maat is voortdurend in ontwikkeling en beweegt mee met veranderingen in de zorg en in wetgeving rondom rechten en zeggenschap. Hieronder vind je nieuws en actuele informatie.

Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 aangepast

Naar aanleiding van de internetconsultatie en de vragen uit de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 aanpast door middel van een Nota van wijziging. Hier beschrijven we de veranderingen en welke veranderingen wij nog graag zouden zien. Na de zomer gaat de Tweede Kamer het wetsvoorstel bespreken.

De Wet Zorg en dwang is per 1 januari 2020 officieel van kracht.

De Wet Zorg en dwang is geaccepteerd door de Eerste Kamer. Per 1 januari 2020 is de wet officieel van kracht. De komende tijd kan gebruikt worden om al het voorwerk te doen dat nodig is voor een goede start. Binnenkort vindt u op deze site informatie over scholingsdagen voor medewerkers over de praktijk van de Wet zorg en dwang (Wzd). Wat betekent de Wzd in de dagelijkse praktijk voor begeleiders, voor managers, voor gedragsdeskundigen en voor cliëntenvertrouwenspersonen.

Ondertussen is er een algemene maatregel van bestuur geschreven over de Wzd. Daarop kan iedereen die dat wil reageren.
Als je zelf wilt reageren kan dat via deze link: http://www.internetconsultatie.nl/gedwongenzorg
Hier lees je de bijdrage van Raad op Maat.

De adviesraad van Raad op Maat heeft een glansrol bij De Monitor op NPO 2

Bepalen van wilsbekwaamheid is een haast onmogelijke opdracht, ook voor een notaris. Tegelijkertijd is dat wel de opdracht die de notaris heeft. Het televisieprogramma De Monitor besteedt dinsdag 10 april 2018 aandacht aan dit onderwerp en met een aantal leden van de adviesraad van Raad op Maat heb ik meegedacht over dit thema. Hieronder vast een voorproefje.

Wat doe ik als ondersteuner? Dom, lui en dakloos.

Steeds meer cliëntenraden maken gebruik van een onafhankelijke ondersteuner. Daarom ontwikkelde LOC een leergang voor ondersteuners en realiseerde een netwerk dat cliëntenraden en zorginstellingen de mogelijkheid biedt onafhankelijke ondersteuners in te huren. Goede onafhankelijke ondersteuning stoelt op vier pijlers. In dit deel belichten we de derde pijler: ‘Dom, lui en dakloos’.

Klik hier voor het het hele artikel uit Zorg en Zeggenschap uitgave 29 september 2017

Een film en twee boeken over wilsbekwaamheid

Een film en twee boeken over wilsbekwaamheid
“Wie beslist? is de titel van 2 boeken, een film en een congres voor cliëntenraden.
Op 8 oktober worden de twee boeken en een bijbehorende film over wilsbekwaamheid gepresenteerd op het congres. Eén boek voor medewerkers en één voor cliënten van zorginstellingen.
Want wie er beslist hangt als eerste af van de wilsbekwaamheid van de cliënt. Als de cliënt de keuze begrijpt, wilsbekwaam is, beslist de cliënt. Alleen als de beslissing voor de cliënt te ingewikkeld is en hij dus voor deze keuze wilsonbekwaam is, kan de begeleider de keuze bij de cliënt weghalen.

Het boek voor cliënten met de bijbehorende film laat allerlei voorbeelden van keuzesituaties zien en legt uit waarom in sommige situaties de cliënt zelf beslist en in andere situaties de begeleider of de vertegenwoordiger. Het helpt cliënten te kijken naar hun eigen beslissingen.

Begeleiders vinden in het boek de betekenis van wilsbekwaamheid in de dagelijkse praktijk. Het boek is ook een handreiking over hoe om te gaan met beslissingen van wilsbekwame en wilsonbekwame cliënten.

Na 8 oktober is de film te bekijken op deze site en kunnen hier ook de boeken besteld worden.