Nieuws en informatie

Raad op Maat is voortdurend in ontwikkeling en beweegt mee met veranderingen in de zorg en in wetgeving rondom rechten en zeggenschap. Hieronder vind je nieuws en actuele informatie.

De Wet Zorg en dwang is per 1 januari 2020 officieel van kracht.

De Wet Zorg en dwang is geaccepteerd door de Eerste Kamer. Per 1 januari 2020 is de wet officieel van kracht. De komende tijd kan gebruikt worden om al het voorwerk te doen dat nodig is voor een goede start. Binnenkort vindt u op deze site informatie over scholingsdagen voor medewerkers over de praktijk van de Wet zorg en dwang (Wzd). Wat betekent de Wzd in de dagelijkse praktijk voor begeleiders, voor managers, voor gedragsdeskundigen en voor cliëntenvertrouwenspersonen.

Ondertussen is er een algemene maatregel van bestuur geschreven over de Wzd. Daarop kan iedereen die dat wil reageren.
Als je zelf wilt reageren kan dat via deze link: http://www.internetconsultatie.nl/gedwongenzorg
Hier lees je de bijdrage van Raad op Maat.

Klik Studiedag Wie beslist?

Vrijdag 16 maart 2018 organiseerde Klik een studiedag voor begeleiders en managers met als thema Bemoeizorg bij mensen met een verstandelijke beperking, met als spreker Loes den Dulk.
Klik hier voor het verslag van een zeer geslaagde dag.

Klik herhaalt de studiedag over Bemoeizorg met Loes den Dulk op vrijdag 14 september in Elst.

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gaat veranderen, er is al een voorstel gemaakt voor een nieuwe wettekst in 2016. Op die tekst heeft iedereen kunnen reageren via een internetconsultatie en nu ligt de nieuwe tekst van het voorstel van wet (Wmcz 2018) klaar. De nieuwe wettekst gaat naar de Tweede Kamer.

Klik hier voor een korte samenvatting van de Wmcz 2018 en een aantal opmerkingen gekeken naar de zorg voor mensen met een beperking.

De tekst van het wetsvoorstel vind je hier

De tekst van Raad van State vind je hier

De tekst van de Memorie van Toelichting vind je hier

De adviesraad van Raad op Maat heeft een glasrol bij De Monitor op NPO 2

Bepalen van wilsbekwaamheid is een haast onmogelijke opdracht, ook voor een notaris. Tegelijkertijd is dat wel de opdracht die de notaris heeft. Het televisieprogramma De Monitor besteedt dinsdag 10 april 2018 aandacht aan dit onderwerp en met een aantal leden van de adviesraad van Raad op Maat heb ik meegedacht over dit thema. Hieronder vast een voorproefje.

Wat doe ik als ondersteuner? Dom, lui en dakloos.

Steeds meer cliëntenraden maken gebruik van een onafhankelijke ondersteuner. Daarom ontwikkelde LOC een leergang voor ondersteuners en realiseerde een netwerk dat cliëntenraden en zorginstellingen de mogelijkheid biedt onafhankelijke ondersteuners in te huren. Goede onafhankelijke ondersteuning stoelt op vier pijlers. In dit deel belichten we de derde pijler: ‘Dom, lui en dakloos’.

Klik hier voor het het hele artikel uit Zorg en Zeggenschap uitgave 29 september 2017