De stem van de cliënt

7 oktober 2013
Loes den Dulk

Mijn eerste blog, op de nieuwe website met het nieuwe logo. Er verandert veel in de zorg en we vinden dat Raad op Maat daarbij niet kan achter blijven. Vandaar…

De stem van de cliënt
Met de nieuwe website willen we duidelijk laten zien waar Raad op Maat voor staat. Raad op Maat wil dat de stem van de cliënt beter gehoord wordt. En met deze blog wil ik jullie iedere maand mijn gedachten daarover meegeven.

Zeggenschap en rechten
Zeggenschap en de rechten van cliënten zijn de kernbegrippen van Raad op Maat. En juist die kernbegrippen staan bij alle veranderingen in de zorg in de belangstelling, of moet ik zeggen onder druk. Een aantal zaken valt mij daarbij op.

Participatie
Zeggenschap, zelf bepalen en mee kunnen doen, heet tegenwoordig participatie en participatie is het sleutelwoord in de visie op zorg van de overheid. Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is het credo van de regering. En dat klinkt zo gek nog niet als je je realiseert dat meedoen een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van bestaan. Een mooie uitgangspositie dus voor de cliënt om zijn stem te laten horen.

Ja maar….
…… om mee te kunnen doen, om zeggenschap uit te oefenen, is er voor mensen met een verstandelijke beperking wel een aantal voorwaarden die het meedoen en meepraten mogelijk maken. Meedoen, je stem laten horen, is voor veel cliënten zonder die voorwaarden niet weggelegd. Juist die voorwaarden staan, tegelijk met alle aandacht voor participatie, onder druk.

Russisch
Om mee te kunnen doen hebben mensen informatie nodig. De informatie die voor de ‘gemiddelde burger’ beschikbaar is, had voor cliënten net zo goed Russisch kunnen zijn. Voorwaarde voor meedoen is dat er aandacht komt voor toegankelijke informatie, dat medewerkers van gemeeenten, artsen, hulpverleners en andere betrokkenen leren om eenvoudig te schrijven en om zaken voor de cliënt helder uit te leggen. Alleen dan kan de cliënt zijn stem laten horen.

Steuntje in de rug
Om mee te doen en zeggenschap uit te oefenen hebben mensen met een beperking ondersteuning nodig. De ondersteuning door de professional staat onder druk. Zo is de ondersteuning van cliëntenraden door een professionele coach op een aantal zorginstellingen komen te vervallen en is het coachen als taak bij begeleiders neergelegd. Zonder de juiste ondersteuning is het voor een cliëntenraad een stuk lastiger de stem van de cliënt te laten horen.

Klagen mag
Professionele ondersteuning komt er wel voor de cliënt die wil klagen. De nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen regelt dat iedere cliënt toegang moet hebben tot een cliëntenvertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris. De nieuwe wet Zorg en dwang bepaalt dat cliënten ondersteuning kunnen krijgen van een onafhankelijke en professionele cliëntenvertrouwenspersoon. Een geweldige stap vooruit omdat de cliëntenvertrouwenspersoon de cliënt ondersteunt in het laten horen van zijn stem. Bij het klagen wordt dus straks de stem van de cliënt goed gehoord.

Achteraan beginnen?
Het lijkt toch wat vreemd dat bij alle bezuinigingen er geïnvesteerd wordt in de ondersteuning bij het klagen. Want hoe terecht ik de investering ook vind, misschien is het nog handiger om de rechten van cliënten te respecteren en echt naar cliënten te luisteren bij de vaststelling en uitvoering van de zorg en ondersteuning zodat klagen minder nodig is.

Loes den Dulk

7 oktober 2013

De stem van de cliënt

Mijn eerste blog, op de nieuwe website met het nieuwe logo. Er verandert veel in de zorg en we vinden dat Raad op Maat daarbij niet kan achter blijven. Vandaar…

De stem van de cliënt
Met de nieuwe website willen we duidelijk laten zien waar Raad op Maat voor staat. Raad op Maat wil dat de stem van de cliënt beter gehoord wordt. En met deze blog wil ik jullie iedere maand mijn gedachten daarover meegeven.

Zeggenschap en rechten
Zeggenschap en de rechten van cliënten zijn de kernbegrippen van Raad op Maat. En juist die kernbegrippen staan bij alle veranderingen in de zorg in de belangstelling, of moet ik zeggen onder druk. Een aantal zaken valt mij daarbij op.

Participatie
Zeggenschap, zelf bepalen en mee kunnen doen, heet tegenwoordig participatie en participatie is het sleutelwoord in de visie op zorg van de overheid. Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is het credo van de regering. En dat klinkt zo gek nog niet als je je realiseert dat meedoen een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van bestaan. Een mooie uitgangspositie dus voor de cliënt om zijn stem te laten horen.

Ja maar….
…… om mee te kunnen doen, om zeggenschap uit te oefenen, is er voor mensen met een verstandelijke beperking wel een aantal voorwaarden die het meedoen en meepraten mogelijk maken. Meedoen, je stem laten horen, is voor veel cliënten zonder die voorwaarden niet weggelegd. Juist die voorwaarden staan, tegelijk met alle aandacht voor participatie, onder druk.

Russisch
Om mee te kunnen doen hebben mensen informatie nodig. De informatie die voor de ‘gemiddelde burger’ beschikbaar is, had voor cliënten net zo goed Russisch kunnen zijn. Voorwaarde voor meedoen is dat er aandacht komt voor toegankelijke informatie, dat medewerkers van gemeeenten, artsen, hulpverleners en andere betrokkenen leren om eenvoudig te schrijven en om zaken voor de cliënt helder uit te leggen. Alleen dan kan de cliënt zijn stem laten horen.

Steuntje in de rug
Om mee te doen en zeggenschap uit te oefenen hebben mensen met een beperking ondersteuning nodig. De ondersteuning door de professional staat onder druk. Zo is de ondersteuning van cliëntenraden door een professionele coach op een aantal zorginstellingen komen te vervallen en is het coachen als taak bij begeleiders neergelegd. Zonder de juiste ondersteuning is het voor een cliëntenraad een stuk lastiger de stem van de cliënt te laten horen.

Klagen mag
Professionele ondersteuning komt er wel voor de cliënt die wil klagen. De nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen regelt dat iedere cliënt toegang moet hebben tot een cliëntenvertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris. De nieuwe wet Zorg en dwang bepaalt dat cliënten ondersteuning kunnen krijgen van een onafhankelijke en professionele cliëntenvertrouwenspersoon. Een geweldige stap vooruit omdat de cliëntenvertrouwenspersoon de cliënt ondersteunt in het laten horen van zijn stem. Bij het klagen wordt dus straks de stem van de cliënt goed gehoord.

Achteraan beginnen?
Het lijkt toch wat vreemd dat bij alle bezuinigingen er geïnvesteerd wordt in de ondersteuning bij het klagen. Want hoe terecht ik de investering ook vind, misschien is het nog handiger om de rechten van cliënten te respecteren en echt naar cliënten te luisteren bij de vaststelling en uitvoering van de zorg en ondersteuning zodat klagen minder nodig is.

Loes den Dulk

7 oktober 2013

missie

Raad op Maat werkt voor en met iedereen die betrokken is bij zeggenschap en rechten van mensen met een beperking. Zo maken we cliënten sterker en bouwen we mee aan zorginstellingen waar cliënten echt tot hun recht komen. De stem van cliënten klinkt door in alles wat we doen.
closearrow-circle-o-downmap-markerenvelopemobileellipsis-v linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram