Ook als het om vaccinatie gaat!

In het blad InZet, een themamagazine voor professionals van ASVZ, staat een mooi artikel waarin Loes vertelt hoe je kunt omgaan met het helpen van een beslissing te nemen.

Ook als het gaat om vaccinatie is het belangrijk om de wil van de cliënt of zijn vertegenwoordiger serieus te nemen.
Geef cliënten de kans om meer mens te zijn.

4 thoughts on “Ook als het om vaccinatie gaat!”

  1. I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

  2. I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Realis​atie: Quantasie